Andro-Alfa

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Označení:NGC 205, M 110
Vzdálenost od Mléčné dráhy:2.05 mil. LY
Typ:elipsoidická E5
Průměr:6500 LY
Významné národy:
Maahkové
Andro-Alfa
Andro-Alfa
© NASA

Andro-Alfa je společně s Andro-Betou malá galaxie předsunutá před Andromedou ve směru k Mléčné dráze.

V přesném centru Andro-Alfy se nacházel sluneční transmiter Alfa-Centra, který tvořili tři modrá obří slunce. Kolem slunce obíhala planeta se stejným jménem, na které se nacházela justační stanice.

Po vyhnání Neolemury (Tefrody) se Maahkové přes systém vesmírných stanic dostali z Andromedy do Mléčné dráhy. Odtamtud je Arkonidané znovu vyhnali a museli tak uprchnout zpět do Andromedy. Mistři ostrovů si uprchlíky podrobili a nakonec je jako pomocný národ umístili do Andro-Alfy.

V Andro-Alfě na počátku 25. století Maahkové z pověření Mistrů ostrovů zcela dominovali. Během války proti Mistrům ostrovů se Maahkové přidali na stranu Solárního impéria a po společném vítězství Maahkové převzali moc nad Andromedou. Vláda Maahků se přesunula do Andromedy.