Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Maahkové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Andromeda
Maahkové
Maahkové
© VPM kg.

Maahkové jsou obyvatelé vodíko-metanovo-amoniakových světů. Přirozená je pro ně gravitace od 2.9 do 3.1 gravů a teploty od 70 do 100 stupňů Celsia.

Maahkové dosahují výšky asi 2.20 metru a šířky v ramenou 1.5 metru. Obě krátké, silné nohy mají 4 prsty. Obě dlouhé ruce jsou zakončeny šesti prsty. Maahkové nemají krk, jejich srpkovitá hlava sedí nehnutě na ramenou. Podobá se půlměsíčnímu zesílení klenoucímu se o jednoho ramene k druhému. Hlava je široká až 1.5 metru a dosahuje výšky asi 40 cm. Nacházejí se na ní čtyři zaoblené, zelené oči o průměru 6 cm. Každé má pupilu dopředu i dozadu. Maahkové mají tedy zorné pole 360 stupňů. Nalevo a napravo u okraje srpkovité hlavy se nachází pohyblivé čichové orgány.

Ústa se nacházejí vpředu na přechodu mezi zesílenou hlavou a trupem. Slouží k mluvení a přijímání potravy, je 20 cm široká a ohraničená tenkými, rohovitými rty. Zuby těchto všežravců působí šelmovitě. Těsně nad horním rtem mají Maahkové dva těsně vedle sebe ležící, vertikální nosní dírky.

Charakteristika

Maahkové platí za čisté logiky. Po aktivaci chronofosílie se v nich ale probudilo emocionální a umělecké cítění. (Proč byli přísně logicky přemýšlející Maahkové během střetnutí s Arkonidany schopni pocitů jako pomsta – jinak se totiž iracionální válečné tažení nedá vysvětlit, se asi nikdy nedovíme).

Fyziologie

Maahkové dýchají vodík a jako výživu přijímají dusíkové radikály. Jejich plíce se skládají z několika pytlovitých hadic, přičemž jedna jejich strana je tvořena svalovou tkání. Za ním se nachází houbovitý-pórovitý orgán, ve kterém vdechnutý vodí a zpracovávaná výživa mohou reagovat. Maahkové přitom vydechují amoniak. Výraz dýchači metanu je tedy absolutně scestný.

Společnost

Maahkové jsou vejce snášející savci. Po době zrání tří a půl měsíců nakladou ženští maahkové až devět vajec. Devět je proto posvátné číslo. Děti se vyklubou během 3.5 měsíců a jsou kojeni. Na základě vysoké reprodukce během krátké doby se Maahkové považují za nepřemožitelné. Rychlé množení způsobilo téměř zánik Velkého impéria, protože Maahkové mohli rychleji než Arkonidané vyrovnávat ztráty.

Maahkové se vzájemně normálně oslovují jako Grek-X. Přičemž X je číslo, které označuje jejich pořadí ve skupině nebo organizaci. Jednotnou řečí Maahkských národů Andromedy je Kraahmak.

Známé Maahkské národy

Z Maahků pocházejí kromě jiných Gharrové, Grossarti a Maakarové. Historie menších oddělených skupinek jako Grosmaahové a Ambriadorští Maahkové není známa.

Není jasné, jak do tohoto systému zapadají maahkovští Hoodhirové, kteří žijí na Hoodhiru, patnácté planetě systému Vega v extrémní symbióze se svými domy. Pro metabolismus Maahků je Hoodhir příliš chladný.

Politika

Maahkům v Andro-Alfě a později v Andromedě vládne Rada devíti otců. Ta sídlí v hale nepřemožitelných na Tatrunu, páté planetě slunce Uhrak. Vláda je pojmenovaná podle svatého čísla devět. Vláda je také označována jako vrchní velení

Obvykle je šéf skupiny nebo organizace označován jako Grek-1. V krizových situacích je povolán Grek-0 se zvláštními zplnomocněními. Grek-0 je nejvyšším válečným pánem Maahků a jedná nezávisle na vrchním velení.

Historie

Andromeda

asi 50000 před Kristem

Maahkové původně pocházejí z Andromedy. Kolem 51000 před Kristem zde byli vládnoucím národem. Z Andromedy expandovali a později byli vyhnáni Lemury prchajícími před Haluťany. Krátce před vyhubením se Maahkům podařilo prchnout přes trasu gigantických vesmírných nádraží do Mléčné dráhy.

V roce 49488 před Kristem CREST III letící z Mléčné dráhy do Andromedy se při výměně vyhořelých kalupových konvertorů setkal v intergalaktickém prostoru s flotilou 60 Maahkských velkolodí, které rovněž vyměňovaly pohony, a s několika sto tisíci uprchlíky byli na cestě do Mléčné dráhy.

Maahkové zaútočili nejdříve se třemi křižníky proti domnělým Tefrodům. CREST III se úspěšně ubránil a zničil útočníky. Svaz tak přišel o vědeckou elitu. Po útěku CRESTU III před zbytkem Maahků, kteří byli oloupeni o své vědecké vedení a stáli sami na sobě, se jim podařilo dorazit na okraj Mléčné dráhy, kde se usadili na jupiteru podobném světě Maahkoradan a zdegenerovali.

kolem 8000 před Kristem

Maahkové objevují sluneční transmiter v centru Mléčné dráhy. Když Arkonidané díky konvertorovým dělům vyhrají válku, prchnou Maahkové přes sluneční šestiúhelník směrem do Andromedy.

Tam Zlatí jako zmocněnci Mistrů ostrovů s nimi naváží kontakt. Stojí před rozhodnutím podrobit se nebo být zničení. Následně se usídlí jako pomocný národ v Andro-Alfě. Maahkové působí také jako strážní národ slunečních transmiterů v prázdnotě.

2402

V roce 2402 dochází k povstání Maahků v Andro-Alfě proti Mistrům ostrovů. Maahkové se na to připravovali deset tisíc let.

2405

V červnu 2405 uzavře Devět otců se Solárním impériem, které zastupuje Arkonidan Atlan jako velvyslanec, historický svazek, následkem čehož se podaří zlomit vládu nad Mistry ostrovů. Následně se přesunou do Andromedy. Zákrokem Tengriho Lethose je zabráněno vyhubení Tefrodů.

V rámci mírové smlouvy dostanou Maahkové v roce 2405 svět Maahkora, který jim nadále slouží jako vyslanecký svět v Mléčné dráze.

Maahkové dovolí Terrancům založil základnu Power Center na Gleamu v Andro-Betě a dále jí rozvíjet. V blízkosti základny je vybudováno velvyslanectví. Později získají Terranci kyslíkový svět Chemtenz, třetí planetu slunce Kraltmock v Andromedě, jako velvyslanectví.

3560

V roce 3560 narazí loď NEI na cestě do Andromedy na nový typ Maahků. Vesmírné stanice jsou hlídáni speciálními, parapsychicky nadanými, mrtvými Maahky. Zvláště nadaní Maahkové nového typu mohou s nimi komunikovat přes Zekrath.

427 NGL

V roce 427 NGL se Dekalog Elementů snaží poštvat proti sobě Tefrody a Maahky. Maahkové na všech světech, které v Andro-Betě přenechali Tefrodům deponovali planetární odpalovače. Proto se spokojí se shromážděním flotil a vyčkáváním. Když Taurec a Reginald Bull odhalí intriky Dekalogu, stáhnou Maahkové své lodě zpět a vydají všanc polohu všech planetárních odpalovačů, které tak mohou být zneškodněny.

1312 NGL

Vyslanecký svět Chemtenz je v roce 1312 NGL zpustošen při útoku Kastunů.

Ve 14. století NGL jsou Maahkové největší vojenskou mocí Andromedy. Stanou se proto příštím cílem Žlutého mistra, potom co se zmocní Tefrodů. Několik tajných základen Maahků jako Ban56-N a Kepekin jsou objeveny Kastuny a zničeny, také Hideaway-Station je zničena. Oboje se stane kvůli informacím, které Gy Enäi získal od maakského zrádce. Po konci Žlutého mistra se Maahkové společně s Tefrody dají do rekonstrukce Andromedy.

Vzdálená budoucnost

V této budoucnosti dominují beztělní Stínoví Maahkové. Grek 336 patří k menšině tělesných Maahků, kteří jsou extrémními cyborgy.

Mléčná dráha

kolem 50000 před Kristem

Zatímco Lemurové prchají před Haluťany do Andromedy, utíkají Maahkové před Lemury do Mléčné dráhy přes vesmírná nádraží.

Ovšem už od 49988 před Kristem žijí na Washunu primitivní potomci Maahků.

Teprve o 30000 let později dosáhnou Maahkové opět vysoké technické úrovně a expandují z planety Maahkoradan do Mléčné dráhy.

kolem 8200 před Kristem

Kolem 8200 před Kristem narazí na Arkonidany expandující z M 13, kteří je na základě jejich dýchání nesprávně označí za dýchače metanu neboli krátce za Metany. Protože Maahkové viděli v Arkonidanech potomky nenáviděných Lemurů, dochází k prvním vojenským střetnutím.

kolem 8070 před Kristem

Kolem roku 8070 před Kristem začíná během vlády arkonidského imperátora Gonozala VII. horká fáze takzvaných Metanových válek. Během vlády Orbanaschola III. v letech 8040 před Kristem až 8020 před Kristem se Arkonidané dostanou na pokraj zničení.

kolem 8000 před Kristem

Díky tomu, že ID v roce 8002 před Kristem předá Atlanovi plány na konvertorová děla, získají Arkonidané nakonec převahu a nad Maahky zvítězí. Maahkové utečou nepozorovaně přes sluneční transmitery do Andromedy.

24. století

Grossarti, skupina silně zmutovaných Maahků se usídlí v systému Tarlora.

2405

V rámci mírové smlouvy dostanou Maahkové v roce 2405 svět Maahkora v systému Pollca Hermi v centru Mléčné dráhy jako velvyslanecký svět.

3444

Během krize s Rojem dají Maahkové Solárnímu impériu k dispozici 10 velkobojových lodí s imunními Maahky jakož i jeden situační transmiter.

426 NGL

Ve spojitosti se Zekrathem kolem roku 3560 nastoupivší trend vývoje beztělných Stínových Maahků je potvrzen vyprávěním z daleké budoucnosti přicházejícího Greka-336.

1290 NGL

V roce 1290 NGL dorazí Gharr Mhogena, pátý posel koalice Thoregon, přes Most do nekonečna na Trokan. Prosí o podporu pro svou rodnou galaxii Chearth proti Algiotickým poutníkům. Galaktikum, ale také LSP pomoct odmítnou.

Pouze GILGAMEŠ se s 10 loděmi z Maahkory vydá do Chearthu. Také národ Haluťanů odlétá s obřím tendrem SHE'HUAN do Chearthu.

Omega Centauri

Ve hvězdokupě Omega Centauri žije na planetě Kharba skupina degenerovaných, primitivních potomků Maahků, kteří se označují jako Grosmaahové. Dorazili do Omega Centaury pravděpodobně v časech velkých Metanových válek, možná ale pocházejí z Maahků, kteří přišli v roce 2408 z Andromedy do Mléčné dráhy. Atlan narazí na tyto potomky Maahků v roce 1225 NGL.

M 33

7600 před Kristem

Kolem 7600 před Kristem jsou Maahkové utíkající z Mléčné dráhy kvůli hyperbouři zaneseni do M 33. Jsou podrobeni Roboty z Ctl. Vyvinou se z nich Maakarové.

3000

Po vývoji transičního pohonu kolem roku 3000 začnou v M 33 expandovat také Kartaniňané. Následně dochází ke konfliktu mezi oběma národy.

kolem 3500

Dochází k válce mezi Maakary a Kartaniňané. Maakarové jí označují jako První teritoriální válka a Kartaniňané jako První válka proti dýchačům metanu.

3587

Po skončení války se v roce 3587 kvůli vesmírotřesení objeví krůpěj pararosy z Fornaxu v oblasti slunce N'jala.

kolem 50 NGL

Kartaniňané Druhou teritoriální válku díky paratau vyhrají válku pomocí svých Esperů.

kolem 400 NGL

Také Třetí teritoriální války vyhrají Kartaniňané díky paratau.

Chearth

kolem 48000 před Kristem

Uprchlický konvoj Maahků prchajících před Haluťany je kolem 48000 před Kristem vyzářen slunečním transmiterem do Slunečního trezoru v galaxii Chearth.

Vyvine se z nich národ Gharrů, nejdůležitější pomocný národ superinteligence Nisaaru, s nadání psí-reflexe.

1290 NGL

V roce 1290 NGL dorazí Gharr Mhogena, pátý posel koalice Thoregon, přes Most do nekonečna na Trokan, aby poprosil o pomoc pro Chearth. Pouze GILGAMEŠ se s 10 loděmi z Maahkory vydá na Chearth. Také národ Haluťanů odlétá s obřím tendrem SHE'HUAN do Chearthu.

Ambriador

V neznámé době se Maahkové dostali do Ambriadoru. Pravděpodobně je tam odnesl Tryortanový jícen. Osídlí eastside této galaxie. Troventští Larové nasazují zotročené Maahky na těžké práce.