Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Zlatí
hledat

Pod pojem Zlatí se shrnují všichni úzcí důvěrníci Mistrů ostrovů, kromě časových agentů.

Stejně jako časoví agenti, vstupovali s Mistry ostrovů (kromě Faktoru I) osobně do kontaktu. Výraz Zlatí pochází z toho, že do DNA jejich tělesných buněk se prostřednictvím geneticky zmanipulovaných virů přidal informační řetězec, který je učinil citlivými na hyperimpulzy. Tato takzvaná hyperenergetická kožní vrstva se projevovala charakteristicky zlatým zbarvením kůže nebo vnější vrstvou šupin.

Upadl-li Zlatý v nemilost nebo už nebyl potřeba, mohl být podle odpovídající hyperimpulzu zničen. Proto byla zbytečná kontrola pomocí implantace přijímače dráždivých vln.

V rozporu s časovými agenty, kteří pro Mistry ostrovů pracovali v ilegalitě, vystupovali Zlatí veřejně jako prostředníci mezi svými národy a Mistry ostrovů, kromě toho zastávali oficiálně vysoké postavení.

Zlatí zemřeli nejpozději se smrtí Mirony Thetin, když vyslala smrtící impulz. Jediní Zlatý, který náhodou přežil, byl potomek Hathorů, časový agent a šéf Gord-Kitsune Talossa, který následkem impulzu ležel dva roky v komatu a ještě dlouho poté trpěl následky.