Mirona Thetin

Informace o postavě:
Přezdívka:Faktor I
Datum narození:údaje se různí
Úmrtí:2406
Národ:Lemurové
Popis:urostlá, černé vlasy, mandlové oči
Tituly:Faktor I Mistrů ostrovů, Nositelka buněčného aktivátoru
Mirona Thetin
Mirona Thetin
© VPM kg.
Mirona Thetin
Mirona Thetin
© VPM kg.
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 296: Paní hvězd
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 1573: Pohled do času
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Mirona Thetin byla dcera Agaji Thetin a Selarona Meroty, a nevlastní sestra Ermigoy Meroty. Narodila se kolem 25‘000 před Kristem (údaje se různí) na Tamaniu. Byla vysoce inteligentní lemurskou vědeckou pracovnicí, jejími obory byla archeologie a etnologie. Kromě toho byla pravděpodobným potomkem Yskadora z Thetinu a disponovala rozsáhlými všeobecnými vědomostmi.

Byla urostlá, asi 1.85 metru vysoká, štíhlá žena se sametově hnědou kůží jako všichni pravé Lemurky. Své černočerné vlasy nosila hladce sčesané dozadu, na šíji je pohromadě držela široká a těžká síťka. Tvář s mandlovitýma očima s klasickým řeckým nosem zdůrazňoval její euroasijský lemurský původ. Její plné, dokonale tvarované rty prozrazovaly Mironin sklon k panovačnosti, vůči druhým skrývala svou smyslnost za navenek chladným dokonalým sebeovládáním. Kromě toho věděla, jak se oblékat, aby zdůraznila nejen svou postavu, ale i hrdost a vážnost vládkyně.

Mirona Thetin byla extrémně panovačná, vypočítavá a vládla zcela bez rozpaků. Vedle její dech beroucí krásy měla především velice silné osobní vyzařování a dokázala ostatní fascinovat svým intelektem.

Vůči ostatním se žena, která byla zodpovědná za útlak a vyhlazení mnoha národů, a s nesčetně válkami a trestními akcemi přinášela národům Andromedy zármutek a smrt, vydávala za Vysokou Tamratku systému Sulvy, dobrotivou a laskavou, neustále vznešenou a ukázněnou.

Životopis

Nevlastní sestra Ermigoy Meroty se narodila v nepřesně známé době na Tamaniu. Již od dětství vykazovala zřetelně panovačné povahové a pletichářské rysy.

Ve věku 30 let dostala od svého otce buněčný aktivátor, který si později nechala implantovat do hrudního koše nad srdce. Při pokusu prostřednictvím multiduplikátoru rozmnožit aktivátor své matky, Faktoru I Mistrů ostrovů, buněčný aktivátor explodoval a její matka zemřela. Za nehodu činila zodpovědného svého otce a přísahala mu pomstu.

Mirona následně převzala mocenské postavení své matky a vládla v Andromedě jako Faktor I třinácti Mistrům ostrovů, nadále anonymně, po dalších 30‘000 let s nikdy nepoznanou krutostí. V neznámé době si nechala mozek zaclonit antipsí blokem, který jí učinil imunní vůči psychovýslechům.

Poté co šest MdI před asi 10‘000 lety odhalilo v tajnosti drženou identitu Faktoru I, pokusili se převzít moc. Mirona Thetin ale vzbouřence zabila pomocí kontrolního přístroje aktivátorů buněk. Ona sama převzala identitu Faktoru XIII a naoko se přidala k rebelii, aby spiklence odhalila. Po své zdánlivé smrti vládla dále anonymně nad zbývajícími šesti Faktory.

Údaje, které Mirona Thetin prezentovala v roce 2406, se trochu liší od těch popisovaných v románu 288:

Před dvaceti tisíci lety strhlo třináct Renegátů na sebe moc. Ze začátku se mi dařilo skrývat svou identitu. Nakonec se šest Renegátů dozvědělo, kdo je jejich vůdcem. Všech šest jsem jich zavraždila. Přibližně deset tisíc let jsem se svými dalšími šesti podřízenými ovládali celou Andromedu.

2405

Když šest Mistrů ostrovů při akcích proti do Andromedy pronikajícímu Perry Rhodanovi a proti Zemi přišlo o život, přešla Mirona Thetin v prosinci 2405 osobně do akce. Sid Goldstein a Dowen Konnery jí 24. 12. zachránili po akcích na Multidonu a převezli na palubu IMPERÁTORA.

Vůči Atlanovi používala identitu Vysokého Tamrata systému Sulvy a přiznala se, že spolupracuje s Mistry ostrovů. Lordadmirál plánoval, že z ní dostane informace o posledních dvou Faktorech II a I. Mirona mu vyprávěla, že Mistry nenávidí, že se jí protiví, a že na Multidonu z ní chtěli vyrobit duplikanta, a nahradit jí tak na pozici milované a vážené vládkyně. Aby Terrancům dokázala svou hodnotu a loajalitu, pozvala je z vděčnosti za záchranu na domovskou planetu Thetus, pohostila je a vyznamenala své zachránce nejvyššími vyznamenáními. Následně odhalila plán na nasazení psychozářiců na Teře.

2406

Po návratu do Andromedy a dobytí na pevnost přestavěné planety Tamanium nalákala Atlana pod záminkou, že získala důležitá data, na planetu. Po dlouhé milostné noci ho paralyzovala a odhalila mu svou skutečnou identitu. Atlan jí zapřísáhl, aby se vzdala moci a zodpovídala se ze svých činů. Snažila se získat Atlana na svou stranu, vysvětlit mu správnost svých strašlivých činů, a přesvědčit ho, aby po jejím bohu vládnul Andromedě a Mléčné dráze. Atlan to rezolutně odmítl. Poté se Mirona pokusila zvrátit běh času a tak odvrátit hrozící konec své vlády. Chtěla prostřednictvím časového transmiteru odcestovat zpět a v roce 1971 zničit na Měsíci arkonský křižník AETRON, aby tak zabránila kontaktu mezi Perry Rhodanem a Arkonidany.

Mirona Thetin zemřela 24. 2. 2406 na Tamaniu, když jí Atlan v souboji smrtelně zranil dřevěným kopím před časovým transmiterem. Na Atlanovu otázku krátce před smrtí vyvrátila existenci vlastní atomové šablony a přiznala tak nepřímo jejich existenci. Jako následek její smrti, adekvátně podle jejího chápání absolutní vládkyně, byl ke všem kontrolovaným osobám a strojům vyslán sebevražedný impulz.

Atlan vzal její mrtvé tělo na útěku z rozpadající se planety s sebou a odevzdal je s Perry Rhodanem z paluby CRESTU III vesmírnému prostoru. Na základě toho, že mu svou dlouhověkostí a životními zkušenostmi byla velice podobná, překonával Atlan její smrt jen velice těžce.

"Nikdy na ní nezapomenu," řekl Atlan. "Ani za deset tisíc let ne..."

Napříště byl Atlan ještě mnohokrát konfrontován se vzpomínkami na Mironu.

poznámka: různé zdroje udávají, že Mirona Thetin si nechala vyrobit jednu nebo i více svých atomových šablon. Není také stoprocentně jisté, že na Tamaniu Atlan nezavraždil duplikantku Mirony namísto originálu. Zejména z toho důvodu, protože testy na palubě IMPERÁTORA II nevykazovaly žádné zbytkové záření buněčného aktivátoru; dalším důvodem bylo to, že se její mrtvé tělo nerozpadlo, ani se neanihiloval žádný buněčný aktivátor, jako při smrti ostatních Mistrů ostrovů.

2410

V roce 2410 narazil Don Redhorse v systému Spander na planetě Spander II (lemursky Ingerhowe) na stanici Mistrů ostrovů s multiduplikátorem. Spanderští Tefrodi zde plnili příkaz, který obdrželi od Mirony Thetin. S prostřednictvím atomové šablony měli vytvořit duplikantku Faktora I Mistrů ostrovů. Protože ale šablona byla poškozená, produkovalo zařízení z počátku beztvará monstra, než nakonec vzniknul perfektní duplikant s vědomostmi Mirony Thetin, z období krátce před konfrontací s Terranci po roce 2400.

Duplikantka byla, stejně jako originál, extrémně ctižádostivá, musela ale poznat, že už žádné mocenské prostředky k dispozici nemá. Po té co jí došlo, že celý život bude pod dohledem a nemá žádnou šanci získat skutečnou moc ve smyslu svého chápání, spáchala v kluzáku sebevraždu.

2416

V roce 2416 Atlan potká na Chaddu Blaustern. Když ale Atlan odmítne společný život s ní podle tradic Chadduů a opustí ji, převezme telepaticky nadaná Blaustern vzhled a jednání Mirony, která stále ještě dominuje Arkonidanovým citům, přesně podle Atlanových vzpomínek. Po té se pokusí Arkonidana zabít ve vzhledu na Chaddu zabité specialistky USO Ginger Sparkové, za potupu, kterou jí způsobil. Část vědomí Blaustern ale tomu nakonec zabrání a donutí se spáchat sebevraždu zastřelením.

2801

Mezi 16. únorem a 5. březnem 2801 dochází ke svévolné zkáze planet, flotilních základen a lodí všech národů galaxie. Na poslední chvíli je zamezeno eskalaci mezi galaktickými národy, protože se zjistí, že útočící lodě patří všem národům Mléčné dráhy a je jasné, že za tím nestojí žádné nacionální zájmy. Tak rychle, jak teroristické útoky začaly, zase opět skončí. Osoba odpovědná za deeskalaci byla údajně akonská agentka jménem Rimoan. Útržkovitá data o osobě a jejím chování, její neuvěřitelná síla vůle a inteligence dovolují následující interpretaci:

Jméno se dá vyložit jako anagram pro Mironu (Thetin), stejně jako její vzhled, také technologické know how a tvrdost pro to mluví. Zda se jedná o duplikanta Faktoru I je nejisté. V každém případě rapidně nestárla, co mluví proti přijetí domněnky o duplikantce, pokud ovšem atomová šablona nebyla vytvořena před přijetím buněčného aktivátoru. Tomu ale odporují její zkušenosti a výroky o dlouhých časech kontroly a moci, jakož i vzpomínky na emociální moment tělesné slabosti (s Atlanem). Je proto možné, že Mirona Thetin po milostné noci strávené s Atlanem chtěla do minulosti poslat duplikanta sama sebe. Tento duplikant potom přirozeně vypověděl, že žádná šablona neexistuje – nevěděl to totiž.

Po zažehnání nebezpečí zmizela Rimoana s neznámým cílem.

427 NGL

V roce 427 NGL se Dekalog elementů pokoušel vyprovokovat válku mezi Tefrody a Maahky. Početná převaha Maahků měla být vyrovnána pomocí dodávek zbraní od Dekalogu a pomocí génia Mirony Thetin. S pomocí Elementu času byly z minulosti přivezeny dvě atomové šablony a z nich byly vyhotoveny duplikanti Mirony Thetin a Prohta Meyheta. Meyhet byl ale brzy jako demonstrace moci zabit velitelem operace, Elementem masky. Mirona Thetin byla přinucena odpřísáhnout Dekalogu věrnost, a ztratila tak tvář před přítomnými tefrodskými politiky. Když se Tefrodi vzbouřili a dobyly STROJ, převzala Mirona Thetin samozřejmě velení. Ve velící centrále prezentovala Elementu techniky své domýšlivé požadavky, aby jí ukázal Chronimalský Roj. Mirona Thetin stačila zastřelit Anin-Ana (=Element techniky), ještě než se rozptýlila v Roji. Atomová šablona tak byla znovu vržena do minulosti, a Mirona Thetin se za strašných bolestí rozpadla.

Alternativní verze

V alternativní verzi galaktických dějin tvrdil ID v roce 1173 NGL na Poutníku ve své zmatenosti, že buněčné aktivátory Mistrů ostrovů pocházejí od něj. ID předal buněčný aktivátor kolem 23‘000 před Kristem vědci Nermo Dhelimovi. V těchto alternativních dějinách je Nermo Dhelim otcem Ermigoy Meroty, které předá jeden buněčný aktivátor. Jeho milenka Mirona Thetin se zmocnila ostatních buněčných aktivátorů a zabila ho.

Mirona vystupuje v tomto alternativním scénáři nejen jako Faktor I, ale také v masce dalšího Mistra a v této masce odhalí rebelii dalších šesti Mistrů, protože ona sama k těmto šesti spiklencům patří. Eliminuje pět vzbouřenců a předstírá vlastní smrt, aby nadále mohla se zbylými šesti Faktory nadále anonymně vládnout.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!