Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Tamanium
hledat
Astronomická data:
Soustava:Luum
Pořadí od hvězdy:2
Atmosféra:dýchatelná
Obyvatelé planety:
Lemurové, Tefrodi, Mistři ostrovů

Planeta Tamanium v Andromedě byla objevena Agaiou Thetin. Na druhé planetě slunce Luum ztroskotalo kdysi několik prvních lemurských vystěhovalců, které sem vyhnala válka proti Haluťanům. Zdegenerovali a upadli zpět do stádia nomádů.

Na výpravě objevila Agaia Thetin společně se Selaronem Merotou buňky regenerující hyperpole fungující na základě hyperkrystalů. V budoucnu z nich Selaron vyvine lemurské buněčné aktivátory a multiduplikátor.

Historie

Asi 8000 let po založení Neolemurského Tamania v Andromedě začala dalece stoupat nespokojenost vědců a inženýrů s centrální vládou na Tefrodu. Všeobecné opovržení a zanedbávání vědy a výzkumu je natolik rozzlobilo, že vytvořili skupinu odporu, která plánovala tento stav změnit pomocí nastolení diktatury.

Tito vědci, kteří se považovali za staré Lemury, pomocí vlastních výzkumů nebo skrze adaptaci ukořistěné technologie mnoha národů Andromedy získali obrovské technologické znalosti.

Touto dobou již etablovaná skupina Mistrů ostrovů rozdmýchávala jejich nespokojenost a touhu po diktatuře. Pět tisíc schopných a všeho schopných rebelů bylo přesunuto na Tamanium.

Agaia Thetin nechala jako Faktor I planetu vyhloubit a vybudovat z ní mocenskou centrálu. Kolem planety bylo umístěné antirematerializační pole, které bránilo překvapivému objevení neznámých hostů. Nomádi na povrchu planety pokračovali dále v normálním životě.

Superpevnost Tamanium

Její dcera Mirona Thetin eliminovala po převzetí moci nomády a nechala Tamanium dále přestavovat na vyzbrojenou superpevnost, ve které se děly hrůzné pokusy o vytvoření elitních bojovníků pomocí křížení zvířat a inteligentních tvorů. Nechala vybudovat obranné prostředky s 100000 protipólovými děly a nepřetržitě je modernizovala. Stejně tak nechala nainstalovat antipsionické pole a rudý poloprostorový štít. Celá tato obraná mašinérie byla kontrolována mentálním vyzařovačem Trinar-Molatem.

Vedle těchto zbraní disponovalo Tamanium také nejméně jedním časovým transmiterem.

Museum spáčů

Když se zhroutila centrální vláda a moc Mistrů ostrovů se během doby stále více upevňovala, poručil Faktor I vyřadit 5000 vědců, protože se díky svým obrovským vědomostem stali nebezpečnými. Aby se jejich vědomosti ale daly v budoucnu případně využít, nechala je úskočně nalákat do mrazícího zařízení, omráčit a přemístit do buněčné stáze. Stázové nádrže byly umístěné v takzvaném Museu spáčů v podzemní části Tamania společně s dalšími zakonzervovanými živými tvory, které pocházeli buďto z jiných planety nebo to byla monstra vypěstovaná na rozkaz Mirony Thetin.

2406

V únoru 2406 objevil Mines Horan, velitel pulce IK-USO-42 soustavu Luum. Podařilo se mu s posádkou prchnout v mini space-jetu a informovat Solární flotilu.

Aliance Terranců a Maahků zaútočila krátce nato na Tamanium, zpočátku ale útok ztroskotal na mnoha ofenzivních a defenzivních systémech planety. Nakonec se Terrancům podařilo proniknout skrze červený poloprostorový štít planety.

Během bojových akcí při následné invazi Terranců a Posbiů na Tamanium bylo aktivováno Museum spáčů na základě příkazu Trinara Molata, Faktoru II, který propadl panice. Probouzecí postup byl ale na základě chyby obsluhy proveden příliš rychle. Spáči zešíleli a zemřeli.

Tamanium bylo 24. 2. 2006 po útoku Terranců proti mocenské centrále Mistrů ostrovů zničeno atomovým požárem, který vyvolalo zničení mnoha zařízení.