Protipólové dělo

(přesměrováno z: Protipólová děla)

Protipólový kanón vyvinuli Lemurové (a později ho používali zejména Tefrodi) a podobá se transformačnímu dělu. Zatímco však transformační dělo pracuje na principu indukované tranzice, protipólový kanón je odvozen od transmiteru.

Funkce zbraně je následující: Cílová oblast nebo její část je nejprve zahalena do takzvaného cílového pole. Toto pole je projektováno zaměřovacím mechanizmem děla a je velice citlivé na energetické výkyvy. Jakmile se toto pole stabilizuje v transmiterový protipól, je do něho možno vyzářit fúzní hlavici. Kvůli pomalejšímu zaměřování, poruchovosti protipole a delší době rematerializace nálože je protipólové dělo méně výkonné než transformační kanón.

Jinak tomu bylo u velice vyspělých kanónů Mistrů ostrovů, které byly nainstalovány na Tamaniu a Luumu-3. Ty se přinejmenším vyrovnaly transformačním dělům Pozemšťanů a každý výstřel zabral pouze zlomek vteřiny. Tyto zbraně však byly do poslední zničeny sebevražedným impulsem vyvolaným smrtí Faktoru 1.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!