Protipolový zářič

Správněji se této zbrani říká emitor kontrapole. Účinek je následující: emitor kontrapole vyrábí hyperlabilní zónu před paratronovým štítem útočící lodi. Tím je narušena čtyřdimenzionální stabilita útočníkova paratronu, který je následně vtažen do hyperprostoru.

Funkčnost kontrapólového zářiče je závislá na hyperzáření, emitovaným hyperkrystalem jménem eclisse. Jediné známé naleziště eclisse bylo na Urthy obydlené planetě Satyat.

Historie

Dějiny protipolového zářiče se začaly psát na tajném lemurském výzkumném světě Scimoru v soustavě Scorch. Zbraň byla vytvořena pro válku s Haluťany a jejím úkolem bylo prolamovat doposud nezničitelné paratrony obrů z Halutu. Avšak ve chvíli, kdy byl emitor připraven, bylo již Tamanium odsouzeno k zániku.

Později byly protipolové zářiče nainstalovány do nosné stanice OLD MAN. Zářič se na krátký čas ukázal jako velmi efektivní prostředek proti živoucím lodím Dolanům, z jejichž palub rozsévali zkázu Dvojkondiční. Vládci soustavy Enemy Ulebové však brzy proti kontrapolovému zářiči vyvinuli obranu – antistrukturální pólování.

Další úspěšná demonstrace účinků emitoru proběhla o něco později při konfrontaci s Budovateli centra z M 87.

Během útoku Protipozemské koalici na Sluneční soustavu v roce 3430 naplánovali útočníci použití emitoru protipole. Avšak podle tvrzení Juliana Tifflora byly paratronové štíty Solární flotily, vylepšené antistrukturálním pólováním dostatečně odolné, aby palbě emitoru odolaly.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!