Menu
OLD MAN
OLD MAN
© VPM kg.

Technický popis:

Jeho vzhled by se dal nejlépe popsat jako polokoule se základnou o průměru 200 km a výškou 100 km. Ze základny se paprskovitě rozbíhají plošiny o velikosti 50 x 50 x 10 km. Stanice byla koncipována jako nosič pro kosmické lodě třídy Galaxie. Každá plošina pojme 840 lodí a celkově OLD MAN pojme 15 080 těchto lodí. V ústřední kopuli se nacházejí četné kosmické loděnice, sklady a strojovny, velké laboratoře a jiné technická zařízení. Ve středu OLD MANa se nachází hlavní pozitronika a v život udržující nádrži mozek kapitána Roga Fanthera, který pod synonymem Koordinátor celý tento obří nosič ovládá. Plošiny se mohou oddělit od centrální kopule a operovat i jako samostatné jednotky. Každá plošina je řízena vlastní samostatnou pozitronikou obsahující řídící lidský mozek (člen posádky tendru)

Dějiny:

Pozemšťané za války proti Mistrům ostrovů ztroskotají s tendrem DINO III v rámci záchranné akce "Operace Pomněnka" v roce 49 988 před Kristem, kam je odmrští časový transmiter Vario, stejně jako předtím CREST III, na jejíž záchranu jsou vysláni.

Skupina 31 mužů majora Guse Barnarda a prvního důstojníka DINO III, kapitána Roga Fanthera se poté pokusí s korvetou Good Hope pomocí dilatačního letu překlenout čas do příletu CRESTu III. Bohužel kontakt s CRESTem III se nepodařil, protože ten mezitím vykonal časový skok do roku 49 488 před Kristem.

Scimor

Pokus selže a GOOD HOPE pod vedením Fanthera ztroskotá na planetě Satyat. Tam je nalezena lemurskými vědci a posádka je převezena na planetu Scimor v systému SCORCH. Zde naleznou tajný opěrný bod lemurských vědců pod vedením Tamrata Scimora, kteří pracují na časovém transmiteru. Tyto výzkumy byly postupně zakázány do minulosti přesunutým agentem MDI a přesunuty do ilegality, jelikož si jeho páni přáli zachovat monopol na cestování časem.

Následně byl na Scimoru kvůli Halutské hrozbě vyvinut Protipólový zářič a později Psychogenní regenerátor, který je také znám jako Formovací zářič. Vybaveni se znalostmi o budoucnosti roku 2404 a zločinné činnosti Mistrů Ostrovů, mohli získat stroskotaní pozemšťané Lemury pro své záměry.

Po odstranění nebezpečí ze strany Haluťanů se začlo s konstrukcí OLD MANa. S pomocí pozemských konstrukčních podkladů vyvinutých posádkou GOOD HOPE je poté budován v následujících tisíciletích. Mozky 31 pozemšťanů jsou po biochemické smrti těla konzervovány a částečně zabudovány do OLD MANa.

Sektor Červánky

Po asi 10 000 letech budování byl OLD MAN dostavěn. Pomocí dilatačního letu přerušeným několika etapami lineárního letu se měl vynořit v roce 2406. Cílovým místem cesty byl sektor Červánky, kde by podle propočtů Solární rozvědky i při zničení Země měli stále existovat lidé. Díky chybným výpočtům se OLD MAN opozdí o 29 roků. Když se v roce 2435 s napůl šílenýmy mozky vynoří v sektoru Červánky, je svědkem bezvýznamného střetnutí mezi pozemšťany a Svobodnými obchodníky. Toto vyhodnotí Rog Fanther a dva šílené mozky jako povstání a rozhodnou se ho krvavě potlačit.

Krátce poté je OLD MAN převzat Krystalovými agenty z Magellanova mračna a nasazen proti pozemšťanům. Později ho na na krátké období obsadili Dvojkondiční.

Dar cesty v čase

Díky Oxtorňanům a Perish Mokartovi, jakož i pozemšťanovi Ilja Malumovi se nakonec OLD MANa zmocní. Po objevení vypínače nakonec přeprogramovaný robot deaktivuje bezpečnostní zapojení FVS, které bylo spuštěno po občasných záchvatech mozku Roga Fantherse . Avšak toto zapojení mělo také OLD MANa zničit v případě vypnutí nečistokrevným pozemšťanem. Když zapojení zareaguje na Oxtorňany, zemře Rog Fanther díky šoku poté, co si uvědomí jak neuváženě bylo jeho celoživotní dílo zmařeno. Přes přítomnost pozemšťanů Malume zabrání bezpečnostnímu zapojení v autodestrukci OLD MANa a 22. Května 2436 přejde do rukou pozemšťanů.

Konec OLD MANa

27. Srpna 2437 udeří na Sluneční soustavu 9000 Dolanů. Poté co je nemůže Solární flotila spolu s jejich spojenci Posbii zadržet, podaří se OLD MANovi v 20 hodin trvající bitvě na úrovni oběžné dráhy Marsu do nedávna nepřepožitelné Dolany odrazit a udržet do příletu Halutské flotily. Přitom byl OLD MAN spolu se všemy svými plošinami a loďmi zničen.