Menu

Ultrabitevní lodě třídy GALAXIE jsou terranské kulovité kosmické lodě o průměru 2500 metrů. Dosahují zrychlení až 650 km/s2 a používají lineární pohon pro nadsvětelné lety. Několik pozdější modelů disponovalo dodatečným dimenzotransičním pohonem pro intergalaktické lety.

Třída GALAXIE se na základě velkého počtu pomocných člunů považuje za přechod mezi čistě bojovou lodí a nosnou lodí. S koncepcí lodě třídy GALAXIE se poprvé objevili lodě nového typu ultrabitevních lodí.

Během konfliktu s Mistry ostrovů byl technický vývoj kosmických letů nesmírně urychlen. Lodě třídy IMPÉRIUM už nestačili tehdejším požadavkům. Dodatečně do nich byly zabudovány novinky jako od Maahků převzaté HD-štíty a kompaktní transformační děla a lineární konvertory, současně s novou třídou pomocných člunů.

V lednu 2404 vstoupila do služby CREST III jako první lodě třídy GALAXIE. Přesahovala dřívější třídy lodí téměř ve všech technických datech – zrychlení, doletu, ofenzivní a defenzivní síle. Terranský technologický náskok se ukázal v tom, že lodě třídy GALAXIE byly po více než 1000 let nejtěžšími bojovými jednotkami a páteří Solární flotily. Až do konceptu třídy NOSIČ a vypuštění prototypu MARCO POLO do aktivní služby patřily všechny vlajkové lodě Solární flotily a USO do třídy GALAXIE.

Lodě třídy GALAXIE vykazovaly technickou převahu nad jednotkami Tefrodů a dalších pomocných národů Mistrů ostrovů. Třicet let po vítězném konci tohoto konfliktu se vynořil obří robot OLD MAN s 15080 loděmi třídy GALAXIE na palubě a sehrál podstatnou roli v boji proti První vibrační moci a Dolanům.

Po skončení těchto bojů začaly lodě třídy GALAXIE stavět také Impérium Dabrifa nebo Carsualský svazek. Solární impérium tento koncept dále modifikovalo a rozvíjelo. Ve 35. století disponují lodě paratronovým štítem, který předchozí jednotky neměly.

Protože třída NOSIČ nebyla na základě krize s Rojem a následném konfliktu s Lary a Koncilem Sedmi nikdy vyráběna sériově, představuje třída GALAXIE koncový bod ve vývoji velkobitevních lodí. Vývoj třídy UNIVERSUM vyústil, kvůli dislokaci Země do Maelstromu hvězd a Aphilii, do slepé uličky; jedinými křižníky této třídy byly obě buňky SOL.

Po osvobození Mléčné dráhy od nadvlády Koncilu vešly do módy menší jednotky. Teprve se třídou JUPITER, po téměř 1500 letech, se objevil opravdový následovník tohoto typu, který se vyráběl ve větším počtu.

Známé lodě této třídy: