Třída NOSIČ

2500 metrové ultrabitevní lodě třídy NOSIČ byly také označované jako nosné bitevní lodě. Při vývoji těchto kulových lodí se méně hledělo na extrémně těžkou výzbroj, ale více na možnost transportu mnoha pomocných lodí, které později mohli nezávisle operovat. Vedle 50 korvet a 500 lightning-jetů dosavadních ultrabitevních lodí disponuje třída NOSIČ s 50 lehkými křižníky planetární třídy mnohonásobně většími pomocnými čluny.

Do konce Solárního impéria byly vystavěny celkem tři NOSIČE:

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!