Menu

Paratronový štít

Paratronový štít spočívá na bázi využití paratronových konvertorů, původně z M 87 pocházející technologie, využívané zejména pro budování ochranných polí a konstrukci pohonných soustav.

Funkční princip

Paratronový štít svádí každou dopadající energii trhlinou ve struktuře kontinua do hyperprostoru. Jenom Schwarzschildův reaktor nebo ještě výkonnější zdroj síly je schopen dodat dostatečné množství energie k tomu, aby bylo možno vyrobit vysokofrekvenční paratronovou clonu.

U paratronového štítu přirozeně existuje interference s hyperprostorem. Na základě strukturální frekvence je ovšem ochranný štít z větší částí součástí normálního prostoru.

Historie

V době jejich prvního vstupu na scénu ve třicátých letech 25. století byl paratronový štít Dolanů zcela neproniknutelný pro klasické zbraně Pozemšťanů. Jediná možnost pozemských ultrabitevních lodí na úspěšný sestřel nepřítele spočívala v tom, že se na Dolana podařilo zkoncentrovat současnou palbu ze šesti ultrabitevníků. To předpokládalo mistrovské manévry plavidel Solární flotily.

Když Geoffry Abel Waringer vyvinul na Last Hope zaměřovač cizí energie a kmitočtový modifikátor (FpF zařízení), mohla transformační bomba poprvé proniknout paratronovou clonou. Časová policie však zakrátko vyvinula proti FpF účinný protiprostředek. Také další systémy, jako lemurské protipólové zářiče, byly efektivní jen krátkou dobu.

V současné době lze paratrony Pozemšťanů i dalších ras Galaxie prorážet i konvenčními zbraněmi, a to díky soustředěné palbě a následnému přetížení pole.