Pískle

Pískle je zařízení vyvinuté Arkonskou tajnou službou sloužící k omezení akceschopnosti Pozemských mutantů.

Zařízení emituje 5D vlnění o extrémní frekvenci, které pomocí několikanásobných kaskád naplní celý kmitočtový rozsah v oboru působnosti psí schopností mutantů. Působení je omezeno na citlivé mutantské mozky a působí stálý velmi bolestný pocit. V důsledku toho je pro mutanta velmi těžké se koncentrovat a jeho použitelnost v akci a schopnost koncentrace je velmi silně omezena či zcela znemožněna.

Působnost je omezena na kulovitou oblast dosud neznámého průměru. Použití více přístrojů zvyšuje o řád jejich účinnost.

První zaznamenané cílené nasazení Písklete bylo Mascantem Kraschynem během obsazení Topsidu 17.tou Imperiální flotilou, kdy úspěšně zabránil osvobození Reginalda Bulla monochromními mutanty.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!