Plástový štít

Plástový štít byl energetický ochranný štít na pětidimenzionální bázi, který obklopoval Regenta.

Podrobný účinek tohoto ochranného pole nebyl nikdy přesně popsán. Známé je, že pro jeho údržbu bylo potřeba ohromného množství energie. Energie byla získávána fúzními elektrárnami, které se nacházely uvnitř štítu.

Z dálky se pole jevilo jako obrovská modrá bublina, která přikrývala plochu Regenta o rozloze více než 10‘000 km2. Při určitém úhlu pohledu byly jasně vidět stříbřitě se lesknoucí dvanáctihranné plástve. Z tohoto jevu také pochází název štítu. Při přiblížení ke štítu bylo vidět více detailů – vysoká energetická intenzita štítu ionizovala okolní vzduch a vytvářela vůni ozónu.

Pětidimenizonální složka způsobovala izolaci perimetru vůči hyperenergetickým vlivům. Proto ani mutanti nemohli štítem proniknout svými schopnostmi. Teleportér, který se pokusil proniknout štítem, byl odhozen zpět za strašných bolestí. Ani pro technologie na hyperprostorové bázi, jako komunikace a zaměřovače, nebyl prostupný. Pro tento účel se ve štítu vytvářely strukturální trhliny.

Historie

Plástový štít byl poslední vynález Arkonidanů na obranu Regenta před tím, než jejich národ začal degenerovat.

V roce 2044 se Perrymu Rhodanovi a Atlanovi s terranským komandem podařilo přistát na Arkonu III jako rekruti pro Arkonidskou flotilu. Jejich cílem bylo zneškodnit Regenta. Byli ubytováni pod kosmodromem v blízkosti Regenta. Po objevení a zneškodnění jediné jejich arkonské bomby muselo komando utéct před palbou strážných robotů Regenta s plástovým štítem v zádech. Mutantům se nedařilo štítem proskočit a počet robotů nadále narůstal.

V této bezvýchodné situaci se Atlan, vyzbrojený mikrobombou, statečně vydal směrem k plástovému štítu. Na cestě k němu, kdy z bezvýchodné situace už skoro zešílel, se nechal Regentovi poznat jako Krystalický princ Atlan da Gonozal. Aby ukázal, jak neomezeně převyšuje stroj svých předků, požadoval od Regenta podřízenost. Na základě Epetranova naprogramování zasáhla bezpečnostní pojistka A-1 a prověřila Atlana a jeho údaje.

Protože data o jeho původu byla korektní a mozkové frekvence souhlasily s uloženými daty, vypnula A-1 Regenta až na zajištění nutných prostředků k obraně impéria.

Smrti se obávající Atlan, čekající před štítem, byl uznán za nového imperátora a bojové akce byly zastaveny.

Aktuální data:
19.10.2021
1566 před NGL
31. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459506.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!