Menu

Arkonidany vyvinutá bomba po svém odpálení rozdmýchává atomový požár, který (podle standardního nastavení) uchvátí všechny prvky s protonovým číslem větším než 10 (Neon). Je ale možné použít jiné nastavení. Obdobné bomby vyvinuli jiné civilizace. Standardní nastavení u jaderných bomb Gharrů bylo 15 (což odpovídá Fosforu). Arkonské bomby nemohou být kvůli zvyšování hyperimpendance v roce 1331 NGL už dále použity.

Při odpálení Arkonské bomby uvolněné tvrdé hyperzáření jsou atomová jádra všech prvků hyperenergeticky podníceny. Okamžitě mezi nimi dojde k fúzi, která uvolní další stejné záření. Podobně jako sněhová koule vznikne atomová reakce, která se téměř v nulovém čase rozšiřuje z jednoho atomového jádra na druhé.

Arkonská bomba může být odpálena také pomocí časované roznětky. V tomto případě byla konstruována tak, aby odpálení nešlo zabránit a bomba po nastaveném čase nevyhnutelně explodovala.

Na základě svého ničivého a neodvratitelného účinku byla jen velice zřídka používána, protože když se jedna nebo více Arkonských bomb odpálili na planetu, tak ta během několika hodin nebo dní padla za oběť atomovému požáru. Planeta přitom byla zcela zničena.