Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Arkon III
hledat
Astronomická data:
Další jména:Gor'Ranton, Svět války
Průměr:13.250 km
Gravitace:1,3 g
Počet měsíců:0
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Arkon III
Arkon III
© FanPro

Arkon III jako planeta už vlastně v dnešní době neexistuje. Na oběžné dráze planety najdeme jen její zbytky v podobě asteroidů. Asteroidy drží pohromadě silové pole. Planeta Arkon III byla zničena roku 2329 terranského letopočtu. Tato planeta byla součástí tak zvané Tiga Ranton, což může být přeloženo jako Tři světy.

Než byla planeta uvedena s Arkonem I a Arkonem II na společnou oběžnou dráhu, byl Arkon III třetí planetou soustavy. Průměr planeta byl 13250 km a gravitace 1.3 g. Po stabilizaci planety na nové oběžné dráze ve vzdálenosti 620 milionů kilometrů od slunce Arkonu, zde byla Arkonidany v průběhu let vybudována jediná obrovská loděnice. Proto byl Arkon III kdysi také označován jako Zbrojní planeta Velkého Impéria Arkonidanů. Zajímavé je, že si Perry Rhodan vzal Arkon III za vzor, a na pozemském Měsíci vybudoval dnes nejdůležitější loděnice Ligy svobodných Pozemšťanů.

Povrch planety byl v pravém slova smyslu vydlážděný velkoměsty, centry výzkumu a vývoje, tak jako viditelnými částmi asi 25000 velkých loděnic. Loděnice však nebylo možné nalézt jen na povrchu, ale byly vyhloubeny až 5000 metrů do nitra planety. Zde byla také stavěna legendární kosmická loď třídy IMPERÁTOR. Její kulovitý trup měl průměr 1500 metrů. Na Arkonu III žilo jen několik stálých Arkonidanů. Loděnice byly z velké části obsluhovány roboty a ostatní potřebný personál se rekrutoval především z dalších planet, které patřily Velkému Impériu. Nejvíce zde bylo Naatů a domorodců z 5. planety soustavy.

Po mohutných zásazích do povrchu planety se zde už nenalézala žádná příroda, a proto se Arkonidané museli starat o regeneraci atmosféry uměle. Dělo se tak díky ekokonvertoru. Měl funkci nahrazovat na planetě dříve se vyskytující flóru.

Regent z Arkonu

Také na Arkonu III měl své stanoviště Regent, Arkonidany také nazývaný »Velký koordinátor«. Dlouhý čas byl největším positronickým počítačem v naší Galaxii. Pokrýval plochu asi 10000 čtverečních kilometrů. Byl organizační, ale i logické centrum Impéria. Byl chráněný tehdy největším silovým polem v Galaxii, tak zvaným plástovým štítem. Spotřeboval tolik energie, jako zbytek planety za měsíc. Regent byl za politováníhodné situace zničen roku 2106 terranského letopočtu. Informace o tom, jak k tomuto neštěstí došlo, jsou již dlouho pod přísným stupněm utajení a jsou tedy zatajovány veřejnosti. Naštěstí se neztratily žádné údaje, které Velký koordinátor obsahoval. Tato data jsou uložena v několika dalším velkých positronikách Impéria.

Na Arkonu III bylo také umístěno velitelství flotily Impéria, tzv. Centrální velitelství flotily. Odtud byly řízeny všechny vojenské akce Impéria. Roku 2329 terranského letopočtu byl Arkon III zničen útokem Bluesanů, národem z Eastside Mléčné dráhy. Aby se vyrovnala oběžná dráha planet Arkon I a Arkon II a neporušila se stabilita soustavy, byly úlomky shromážděny a uzavřeny do silového pole.

Říká se, že na rozkaz Imperátora, nejvyššího Bostiche, jsou v této době vypracovávány plány na znovuspojení úlomků planety a znovuvytvoření Tiga Ranton, aby tři světy byly znovu kompletní. Pokud se tento odvážný plán podaří, vytvoří imperátor Bostich památník, díky kterému se na něj bude vzpomínat ještě dlouho po smrti.

Nový Arkon III

Dne 26. prosince 1303 NGL oznámil imperátor Bostich I. vytvoření svého Božského impéria, arkonidsky Huhany'Tussan. U příležitosti této události byl uskutečněn jeho mnoholetý plán. Dosavadní Arkon XX, známý jako Subtor, byl prostřednictvím situačního transmiteru přesunut na pozici bývalé Planety války. Po 2561 letech je tedy Tiga Ranton opět kompletní. Subtor byl přejmenován na Arkon III, Gor'Ranton.

Průmyslová kapacita nového Arkonu III si nezadá se svým předchůdcem. Opět jsou zde stavěny mocné kosmické lodi, které mají napomoci expanzi arkonidské říše.