Menu

Jako Eastside se označuje kvadrant Mléčné dráhy, který leží na opačné straně galaxie než Westside, ve které se nachází Sluneční soustava. Eastside je obývána hlavně národy Bluesanů, na asi 50 000 Bluesany osídlených světech existuje asi 28000 nezávislých státních útvarů.

V Eastside se usídlili také Tefrodi z Andromedy. Hlavní sídlo Akonanů v Modré soustavě se nachází v centrální oblasti Eastside. Linguidové si svou malou říši vybudovali v sektoru Simban.

Historie

Před více než 7 miliony lety patřili také kulovité hvězdokupy v Eastside k území ovládanému Štítonoši z Jamondi. Superinteligence ID je stejně jako ostatní kulovité uvrhla do hyperkokonů.

Před více než 50 000 lety před Kristem byla Eastside osídlena Lemury. Tamania 82 až 111 Velkého Tamania se nacházeli v Eastside a často disponovala vlastním slunečním transmiterem. Jedním z nich bylo 87. Tamanium s centrálním světem Drorah, domovem Akonanů.

Ke 103. Tamaniu patřila vysoko nad hlavní rovinou Mléčné dráhy ležící hvězdokupa Temur s Temurským slunečním pětiúhelníkem. Mhagrotaman, 105. Tamanium, se sestávalo malé galaxie Sagittarius ležící na Eastside. Centrum 110. Tamania byl Roost, řídící planeta slunečního transmiteru Misaam-Duo v soustavě Simban.

Arkonský výpad kolem roku 6050 před Kristem, při kterém se v systému Teshaar mělo po vzoru Arkonu vytvořit soustava tří světů, se nepodařil a byl vymazán z arkonských letopisů.

Až do roku 2326 zůstala jako Druhé impérium označovaná říše Bluesanů skryta Velkému impériu Arkonidanů a později i Spojenému impériu a Galaktické alianci.

Po porážce Mistrů ostrovů v roce 2404 se Tefrodi uprchlí z Andromedy před Maahky usídlili v Eastside Mléčné dráhy.

Při nástupu hyperimpendance v roce 1331 NGL byl kromě jiného ohlášen pád kulovitých hvězdokup Štítonošů z Jamondi z hyperkokonů u hvězdokupy Tzyriigüú poblíž Gatasu.

V Eastside se nacházejí významné zdroje hyperkrystalů. Po zvýšení hyperimpendace plánoval imperátor Bostich I. tyto naleziště vojensky zabrat. Bluesanské národy se poté začali odvracet od zbytku Mléčné dráhy. Různé bratrské národy Jülzishů bojovali o nejdůležitější naleziště hyperkrystalů a o nadvládu nad Eastside. Neustále se vytvářely nové spolky, které se krátce na to rozpadaly, denně docházelo k vesmírným bitvám a náletům na planety. O ještě větší zmatek se postarali zvěsti o tom, že se objevil prapůvodní bůh Tlyünosmun.

V listopadu 1344 NGL vyhlásil Kalbaron Trester direktivu TRAITOR. V oblasti všech důležitých Bluesanských národů byly umístěny Tvrze Kolony a Temné obelisky.

Významné soustavy

  • Leydenova hvězda
  • soustava Verth s planetou Gatas, rodný svět Gatasanů, prapůvodní svět Bluesanů
  • soustava Pahl s planetou Apas, rodný svět Apasanů
  • soustava Teeshar s planetou Lingora, rodný svět Linguidů
  • Devítiplanetární světoval (všechny planety byly zničeny a vytvořili obrovský prstenec asteroidu)
  • soustava Pollaco-Hermi s planetou Maahkora, velvyslanecká planeta Maahků
  • soustava Simban s druhou planetou Roost
  • hřbitov kosmických lodí Assih-Barang
  • neuzavřené oblasti mlhoviny Ochent