Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Gatasané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Gatas
Známé obydlené planety:
Gatas

Gatasané jsou národnostní skupinou Bluesanů, obyvatelé planety Gatas v Eastside Mléčné dráhy. V roce 2328 jsou Gatasané vládnoucím národem Bluesanů.

Dějiny

Z planety Gatas se Bluesané před mnoha tisíciletími rozšířili po Eastside a rozštěpili se na mnoho národů.

Gatasané přitom měli neustále rozhodující výhodu, protože uzavřeli smlouvu s Červouny, od kterých získávali molkex. Jako jediný podnárod Bluesanů mohli jejich lodě disponovat nezničitelným molkexovým pancéřováním. Z tohoto důvodu zůstali Gatasané dlouhou dobu dominujícím národem mezi Bluesany. Pokusy molkex synteticky produkovat a tím se stát nezávislými na Červounech, ale ztroskotaly.

Nadvláda Gatasanů byla rozbita teprve nasazením Terranci vyvinutých Antimolkexových bomb a zničením větší části gatasské kosmické flotily v roce 2329. Po zhroucení gatasského impéria propukla bratrovražedná válka mezi všemi bluesanskými národy, která trvala několik staletí. Teprve invaze Larů se postarala o konec války.

Po aktivaci chronofosílie na Gatasu v listopadu 428 NGL došlo u Gatasanů (stejně jako u všech Bluesanů) k evolučnímu posunu, který se postaral o to, že se chladná, bez emocí a čistě funkčně jednající mentalita talířových hlav změnila. Bluesané si poté vyvinuly smysl pro kreativitu a estetiku. Díky současnému zmenšení plodnosti a s tím spojeným zmizením přelidnění byl eliminován hlavní důvod pro agresivní expanzi Bluesanských národů.

Nové impérium Gatasanů usilovalo o spojení všech Bluesanských národů a na základě vyvinutí Zlaté techniky se opět dostalo do vyvýšené pozice nad národy Eastside.

Po nástupu zvýšené hyperimpedance po roce 1331 NGL začali Gatasané, jako většina dalších bluesanských národů, vést bratrovražednou válku proti jiným Bluesanům. V průběhu válečných let se nevytvářely žádné pevné aliance a průběh války zůstal otevřený. V listopadu 1344 NGL přestala Terminační kolona TRAITOR jednat skrytě a vyhlásila Direktivu TRAITOR. Otevřený odpor Gatasanů a dalších Bluesanů byl rychle odstraněn. Pokus vynutit si pomocí ovlivněných osob kooperaci Gatasanů, ale selhal na odporu tajných služeb, které každého ovlivněného nechali zlikvidovat.

Kosmické lodě

Stejně jako všichni Bluesané používali Gatasané diskovité lodě.

Známí Gatasané

  • Hüyi - v roce 1344 NGL člen Devatenácté opatrnosti na Gatasu
  • Iül-Theer-Hij - v roce 2327 pověřenec Devatenácté opatrnosti na Apasu
  • Jin-Keep-Jin
  • Le-Clyi-Lercyi - v roce 2327 velitel kosmické lodi
  • Si'it - velitel flotily, který byl napaden Elementem války a nepodařilo se mu sníst Muurtského červa
  • Fylynder-Veyt - v roce 1344 NGL velitel flotily
  • Tayloz Üpkek - zvláštní velvyslanec Fóra Raglund, zemřel v roce 1289 NGL na palubě článkové lodi