Fórum Raglund

z Databáze Multiversa

Fórum Raglund vzniklo v první polovině 13. století NGL, poté co se arkonidské Křišťálové impérium znovu ustavovalo jako galaktická supervelmoc. Je nazváno podle planety Raglund v Eastside, která také slouží pro setkávání členů Fóra.

Jedná se o volný politický svazek tvořený většinou nelemurskými národy, kteří se nepaktují s Ligou Svobodných Pozemšťanů ani s Arkonidany. Sloučení mělo za hlavní úkol zabránit tomu, aby se zabránilo připojení jednotlivých (menších) národů k oběma velkým galaktickým mocenským blokům. Početně v něm dominují národy Bluesanů. Dalšími členy jsou kromě jiného Unithané, Cheborparnové a Topsiderové. Z potomků lemurů jsou členy Fóra Raglun Akonané a Antiové (Baálolové).

Liga Svobodných Pozemšťanů, ačkoliv je početně o mnoho menší než Křišťálové impérium, se místo toho rozhodla, že se Křišťálovému impériu postaví sama.

Kvůli různým zájmům jednotlivých národů a pokusům zejména Bluesanů o převzetí moci, docházelo ve Fóru Raglund zas a znovu k rozepřím. Koordinovaná akce svazku je proto prakticky nemožná. Proto došlo k obsazení rodného systému Topsiderů Arkonidany v roce 1303 NGL , aniž by se tomu Fórum nějak postavilo.

Tři vůdci Fóra byli většinou všichni Bluesani. Šéfem bezpečnosti byl Cheborparner Parneberochacz Denayrech. Jeho Bezpečnostní služba Raglundu (ORRA, BESRA) působila jako tajná služba fóra.

Po nástupu hyperimpendance se Fórum Raglund začalo rozpadat. V roce 1344 NGL už neexistuje.