Ferrati

Ferrati jsou Bratři a sestry Šesté mocnosti uvnitř kastovního systému SOLAGu. Nosili jednoduchou tmavě modrou kombinézu. Členem této kasty se mohl stát kdokoliv.

Byli to prostí dělníci a údržbáři, jejich úkolem bylo zabraňovat postupnému rozpadu SOL. Z tohoto důvodu se jim také říkalo lovci rzi. Kvůli své nebezpečné činnosti v poškozených sektorech SOL byli často vystaveni jedům a záření, takže jejich děti měli v mnoha případech mutované geny (říkalo se jim palubní mutanti nebo monstra). To z nich dělalo nejtragičtější postavy v rámci SOLAGu. Jednak to byla nejspodnější kasta, která měla právě dost znalosti na to, aby věděla jak má "utahovat matky". Na druhé straně příslušníci těchto skupin kázali o "čistotě Solánců" a někteří z nich šli proti "nečistým". Mnoho Ferratů schovávalo své znetvořené děti před Haematy a Vystidy, kteří na monstra občas pořádali lovy.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!