Menu

SOLAG je zkratka pro Pracovní skupinu SOL, kterou 26. prosince 3650 (63 NGL) založil Elvin Glador na palubě SOL a která v následujících letech ovládla generační hvězdnou loď.

Všeobecně

Elvin Glador považoval Arge SOL za nekompetentní a věřil, že návrat k demokracii z prvních let po předání SOL Soláncům je nemožný. Byl také přesvědčen o tom, že Solánci jsou předurčeni žít jako vesmírní lidé. Jeho cílem bylo vytvořit "systém totální hierarchie", trvale fungující, rigidní kastovní systém, v němž by každý jedinec měl znát jen tolik, kolik je nezbytné pro splnění příslušného úkolu.

Pro všechny důležité funkce v rámci jejich domova SOL mělo být vytvořeno samostatné odpovědné uskupení. Každá kasta se měla zodpovídat vyšší kastě. A nad nimi všemi měl být jedinec, který je všechny přísně kontroloval a kterého by si všichni Solánci velmi vážili. Tento autokrat měl být jedinou osobou, která měla přehled o všech procesech na lodi. Protože tento systém potlačoval individuální iniciativu, obsahoval základy pro vznik pozdější diktatury.

Hierarchie

SOLAG byl rozdělen do šesti kast s různými "hodnotami". Každá kasta měla na palubě SOL specifický úkol. V následujícím seznamu je v závorce uveden stav personálu příslušné kasty ke dni 4. března 3791 (204 NGL).

  • Na vrcholu SOLAGu stál High Sideryt, který diktátorsky vládl rostoucímu počtu Solánců. Byl také nazýván "bratrem bez hodnoty".
  • Magnidové - Bratři a sestry 1. hodnoty, vedení lodi (10)
  • Vystidové a Haemati - 2. hodnota, důstojníci a vojáci (469)
  • Ahlnati - 3. hodnota, učitelé a kněží (678)
  • Pyrridé - 4. hodnota, posádky člunů, výsadkové oddíly (804)
  • Troilitové - 5. hodnota, speciální jednotka pro High Sideryta
  • Ferrati - 6. hodnota, prostí dělníci (1258)

3100 lidí tak tvořilo vládnoucí třídu SOL. Všichni ostatní obyvatelé lodi byli prostí Solánci bez zvláštních práv. Patřili sem Buhrlové, Polobuhrlové, palubní mutanti a Extrové (nelidé vzatí na palubu).

Kastovní systém byl tvrdý, ale každý obyčejný Solánec se mohl stát Ferratem. Postup do vyšších kast byl možný i v individuálních případech a High Siderit byl obvykle vybírán z řad Magnidů.

SOLAG zakázal jakýkoli přesun Solánců z jedné části činkovité lodi do druhé. To umožnilo, aby každý ze tří prvků SOL tvořil samostatnou oblast, kterou bylo možné snadněji kontrolovat. Členů SOLAGu se tento zákaz samozřejmě netýkal.

Těchto šest kast vládlo na palubě SOL a potlačovalo všechny ostatní členy posádky, kterých bylo na SOL v roce 3791 asi 100‘000.

SOLAG mnohdy vědomě podporoval anarchii a nevědomost. Menšiny byly nemilosrdně potlačovány a dokonce pronásledovány. SENECA v té době nebyl zcela funkční.

High Sideryt a Magnidové ostražitě sledovali vznik různých skupin Solánců, které se opakovaně rozpadaly, slučovaly s jinými skupinami nebo vznikaly nově. To vedlo ke stále většímu oddělování jednotlivých skupin od sebe navzájem. To platilo tím spíše, čím déle krizové situace na palubě SOL trvaly a čím více ohrožovaly život. SOLAG tento proces dokonce podporoval, protože rozhádané skupiny bylo mnohem snazší manipulovat a ovládat. Pokud se některá ze skupin stala příliš silnou a mohla být pro vedení lodi nebezpečná, byla proti ní podněcována jiná skupina s tím, aby případné boje netrvaly příliš dlouho. (AT 504)

Historie

SOLAG byl nástupcem neúspěšné Arge SOL. Elvin Glador v roce 3650 brutálním činem zlikvidoval poslední demokraticky smýšlející síly na lodi, takzvané Solanokraty. Současně vyvrcholily nepokoje vyvolané Gladorem, které již nějakou dobu sílily. Poté, co se Gladorovi důvěrníci zmocnili hlavního řídicího centra a zabili Cletona Weisela, nestálo Gladorovi nic v cestě k převzetí moci. První Magnidy přivítal Glador v hlavním řídicím středisku 26. prosince. Poté oznámil založení SOLAGu.

Během několika prvních dnů Glador rozšířil kastovní systém na všechny členy posádky a dále omezil pohyb lidí. Přechody z buněk SOL do centrální části byly uzavřeny a procházet jimi mohli pouze členové SOLAGu. Všude byla zřízena sledovací centra. Navzdory všem těmto opatřením měl Glador stále podporu Solánců, protože se mu pomocí narušovače hypervakua, které zajistila Karjanta, podařilo osvobodit SOL z hypervakua. Glador chtěl Karjantu jmenovat jedenáctou Magnidkou, ale ona odmítla, a nakonec si uvědomila, že k moci dosadila nesprávného muže. Zmizela beze stopy.

Obyčejní Solánci si postupně začali uvědomovat, že změna moci jim nepřinesla žádné výhody, ale jen další nevýhody, ale Gladorova moc jako diktátora generační lodi již byla definitivně upevněná. Na lodi již neexistovaly demokratické podmínky a v průběhu desetiletí se podmínky dále zhoršovaly.

Po svém návratu z oblasti na druhé straně materiálních zdrojů dorazil Atlan v roce 3791 (AT 500) na SOL a okamžitě podnikl rozsáhlou akci proti tamním poměrům. Podařilo se mu získat status Magnida samotného, ale většina ostatních Magnidů i High Sideryt Chart Deccon nenechali ležet kámen na kameni, aby ho odstranili z cesty, protože se nechtěli vzdát svého mocenského postavení.

Postupně se rigidní struktury zmírňovaly, protože stále více obyčejných Solánců získávalo znalosti, které byly dříve vyhrazeny členům SOLAGu, a přebíralo úkoly, které dříve vykonávali pouze Ferraté. Během této doby však docházelo také ke svévolným útokům ze strany SOLAGu, zejména ze strany Haematů a Vystidů. Nejhorší následky zmírnily Základnoví bojovníci. Následujícího roku došlo k vážné krizi, když Order-7-B, Decconův dvojník, převzal kontrolu nad lodí. (AT 546)

Po smrti skutečného Charta Deccona byl 7. března 3792 Breckcrown Hayes jmenován novým High Siderytem na oddělené SZ-2. (AT 550) 10. března prohlásil SOLAG za rozpuštěný. Prohlásil, že všichni Solánci jsou si rovni. Nařídil, aby byly uniformy SOLAGu zničeny a staré tituly se již nesměly používat. Na místo Magnidů byli v budoucnu jmenováni speciálně kvalifikovaní odborní štábní specialisté. Zbytek SOL o tom všem nevěděl a SOLAG tam prozatím existoval dál. (AT 551)

V dubnu byl SOLAG definitivně rozpuštěn a byly znovu zavedeny demokratické poměry. Titul High Sideryt zůstal označením pro velitele SOL i v následujících letech, ale ten teď už neměl výhradní moc jako v dřívějších dobách. (AT 551)

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Solag« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)