SOLAG

SOLAG je zkratka pro pracovní sbor SOL, který byl 26. prosince 3650 (63 NGL) založen Elvinem Gladorem na palubě kosmické lodi SOL a v následujících letech jí ovládal. Je to nástupnická organizace odvrhnuté Zloby SOL. Poté, co se jí pomocí brutálních metod podařilo odstranit poslední demokraticky smýšlející síly na lodi (Solanokraty), jí už nestálo nic v cestě. Od té doby na palubě nepanovaly demokratické poměry.

Cílem vize, kterou měl Glador, bylo vytvořit systém, ve kterém by byla pro všechny důležité funkce v rámci SOL vytvořena vlastní, kompetentní skupina. Každá skupina se měla zodpovídat nejbližší vyšší. Nade všemi pak stál jeden muž, který všechno přísně kontroloval a který si vážil všech Solánců. Nazval to "systém totální hierarchie". Nebyl založen na iniciativě, už v samotném základním přístupu skýtal podmínky pro vznik diktatur.

V čele SOLAGU vládl High Sideryt diktátorsky nad rozrůstajícím se obyvatelstvem Solánců. Členové SOLAGu se rozdělovali do šesti kast. (V závorkách je počet členů jednotlivé kasty, stav k 4. 3. 3791 (204 NGL)):

  • Magnidové - Bratři a sestry 1. mocnosti, lodní vedení (10)
  • Vystidové a Haemati - Bratři a sestry Druhé mocnosti, důstojníci a vojáci (469)
  • Ahlnati - Bratři a sestry Třetí mocnosti, učitelé a duchovní (678)
  • Pyrridé - Bratři a sestry Čtvrté mocnosti, posádky pomocných člunů, pěchota (804)
  • Troilitové - Bratři a sestry Páté mocnosti, utajovaná skupina
  • Ferrati - Bratři a sestry 6. mocnosti, dělníci (1258)

3100 lidí tvořilo tedy vládnoucí vrstvu SOL. Všichni ostatní obyvatelé lodi byli prostí Solánci bez zvláštních práv. K nim patřili také Buhrlové, Polobuhrlové, lodní mutanti a Extrové (tak se na palubě nazývali nelidé)

Když se Atlan po návratu ze za materiálních zdrojů v roce 3791 dostal na palubu SOL, začal bojovat proti tamním poměrům. V následujícím roce byl 1. dubna SOLAG rozpuštěn a na palubě nastoleny demokratické poměry. Titul High Sideryt zůstal ale i v následujících letech výraz pro velitele SOL.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál