Vystidové

Vystidové jsou – společně s Haematy – Bratři a sestry Druhé mocnosti uvnitř kastovního bloku SOLAGu. Jsou to důstojníci kasty vojáků. Jejich jméno, které se v počátcích SOLAGU psalo také jako Vestidové, znamená "požárníci" nebo také "služebníci ohně". Jejich uniformy jsou tvořeny kombinací stříbrných látek.

Mnoho Vystidů zpočátku pořádalo uvnitř SOL pravidelné lovy na monstra namísto, aby strážili pořádek. Zdá se, že člověk musel být určitého druhu, aby se mohl stát Vystidem. Jedním z prvních Vystidů SOLAGu byl zástupce až do té doby působícího velitele, Tanar Fridan, který byl znám za svou brutalitu.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál