Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 204 NGL
hledat

15. února

SOL vrazí do tažného paprsku ze systému Pastička na myši (AT 500)

4. března

Atlan se materializuje poblíž SOL v tažném paprsku; je Buhly Kartronem Amerem, Builty Monkem a Shiou Deen přinesen na palubu (AT 500)

Posádka SOLAGu na SOL je v této době takováto: 1258 Ferratů (6. mocnost), Troilité (5. mocnost, počet neznámý), 804 Pyrridů (4. mocnost), 678 Ahlnatů (3. mocnost), 26 Vystidů a 443 Haematů (2. mocnost), 10 Magnidů (1. mocnost). Kromě toho žilo na palubě ještě 4650 Buhrlů, 2150 Polobuhrlů a asi 90‘000 bez kasty (AT 500)

13. března

Atlan se setkává s Valarou Brackfaust a získává jí za spojenkyni. Odhalí produkci Mystosu Hadara Callimana (AT 501)

17. března

Atlan potkává Edo. První pokus o kontakt se SENECOU proběhne neúspěšně. Chart Deccon dostane od SENECY informace o Atlanovi (historická kazeta) (AT 502)

18. března

Edovi rodiče zastřelí svého syna. Atlan a Valara jsou zajati, mohou ale utéct (AT 502)

konec března

Atlan osvobodí Romea z glasitového bloku; robot ale krátce na to uvízne v jiném bloku (AT 503)

Atlan se ukryje v chodbě, která je ale odpálena při razii (AT 504)

3. dubna

Chart Deccon čte první zprávu z deníku (AT 505)

7. dubna

Germa je odhalena jako „monstrum“. Marra se dá se Sylvou a Germou na útěk. Při rozhovoru se Homer Gerigk pokusí zabít Deccona. Pokus selže, Gerigk prchne a naláká k sobě Atlana (AT 506)

8. dubna

Gerigk zastřelí Marru. Objeví se Troiliti a zabijí Marka Hartema (AT 506)

9. dubna

Gerigk a Atlan potkají skupinu Buhrlů; Gerigk se stáhne do ústraní. SOL se přiblíží ke kvádru kosmických misionářů (AT 507)

11. dubna

Misionáři dorazí na palubu SOL, jsou ale bez výjimky zabiti. Atlan je přijat Arlandou (AT 507)

12. dubna

25 Buhrlů se dostane ze SOL, tři zemřou v gravitačním víru, zbytek prchne zpět na palubu. Atlan naváže kontakt s Decconem (AT 507). Atlan je předveden před Deccona. Deccon čte druhý záznam z deníku. Deccon s Atlanem probudí spáče; přitom se Sternfeuer a Federspiel dají na útěk (AT 508)

uprostřed dubna

Atlan, Joscan Hellmut, Bjo Breiskoll a Gavro Yaal zkoumají s 22 Buhrly (Pal Greene, Gersing Haybo, Ghuna Heck, Lyskus Hernoki, Dirsa Lefter, Varn Soeklund, Studia St. Felix) a 23 Ferraty (Tamir Gordan, Emar Wust) kvádr a zničí jeho řídící pozitroniku. Magnidové Wajsto Kolsch a Gallatan Herts zaminují na rozkaz Deccona kvádr. Ferrati se stáhnou zpět do SOL. Sedm přeživších Buhrlů zneškodní bomby (AT 509, AT 511)

počátek května

Sternfeuer a Federspiel potkávají Polla. Při společném útěku potkají Doca Fahrendeie; krátce na to jeho a Polla zastřelí lovec. Oba spáči se ukryjí v bázi. Solánec Tsan Tsuo, který mnoha Soláncům umožnil útěk k bázi, zemře (AT 510)

10. května

Na SOL dochází k nepokojům a vzpourám. Wajsto Kolsch vyhlásí hon na monstra, který probíhá neplánovaně, když bázoví bojovníci DanJOta, Sternfeuer, Federspiel, Cpt'Carch a Malcish zmaří výpady Vystidů. Přepadení báze se nezdaří; jediným pozůstalým je Ferratka Harvy Lee Javelin (AT 516)

květen

Na palubě kvádru potkají pozůstalí z Atlanovy skupiny kvádrovou královnu Wallga-Wallga a Chybrain, krátce na to roboty Quadram-1876 a Zulfrigh-962. Atlan a jeho skupina je převezena na Pastička na myši VII a testována. Wallga-Wallga krátce na to zemře (AT 511)

Solánci potkají na Osahtu/Pastička na myši VII ve městě svobodných robota Kuna, který se k nim přidá. Potkají Chudonery, Duglithy, Durlocky, Hellschesty, Klunlikkery, Kyrbaly, Lychnity, Pantrytheny, Querstlonky, Tirsen Kelshury, Vrantschady a další živé tvory. Atlan dostane od Xyrnaxe prsten Kontrex, který mu splní jedno přání (AT 512)

Atlan použije Kontrex pro dislokaci nemocných Buhrlů do vesmíru a vydá se s Hellmutem, Breiskollem a Yaalem na cestu k městu zapomenutých (AT 513)

Solánci potkají Chalidena Akitara, který je odvede k městu. Komunikace s robotskými mozkem Y'Man, který se staví proti všeovládající pozitronice systému, která se jmenuje Pán v kopulích, proběhne neuspokojivě. Solánci a Akitar prchnout před roboty (AT 514)

Robot Ceranyl odvede Solánce a Akitara k ostrovu Starobytosti Gambaneg, kde je ubytuje u Bakjari Rtrigora. Atlan se dozví o mocenských poměrech Viorvardů (AT 515)

19. května

Y'Man se objeví a dá neomezeným vládcům Forresjorovi a Ushannynovi lekci (AT 515)

20. května

Atlan je opět v Rtrigorově paláci. Dolaner je poslán k Pánovi v kopulích (AT 515). SOL vstupuje do demontážní oblasti tažného paprsku (AT 516). Demontovací roboti proniknou do SOL. Deccon vyzývá k odporu. Homer Gerigk naváže spojení s demontovacími roboty; jeden Haemat ho střelí a Gerigk je odtransportován. Weicos se domluví s robotem Marris 3240 a je transportován na Osath alias Pastička na myši VII (AT 517)

21. května

Mnoho Extrů je chyceno a transportováno na Osath (AT 517)

22. května

Atlan a jeho průvodci jsou uvedeni k domu Protěžovaných. Pán v kopulích podrobí Solánce několika zkouškám; Atlan potká Weicose (AT 518)

24. května

Pán v kopulích pošle Atlana a Weicose zpět k SOL (AT 519)

25. května

S příchodem Atlana a Weicose zastaví roboti práce. Deccon je krátkodobě unesen a později vrácen zpět. Atlan pronikne do jeho kajuty (AT 519)

26. května

Exodus monster; pod vedením Weicose opustí asi 5000 Solánců SOL a je transportováno na Osath (AT 519, AT 520)

28. května

Weicos naváže dialog s Pánem v kopulích. Mozek se zdráhá deaktivovat tažný paprsek (AT 520)

2. června

Atlan přesvědčí Pána v kopulích o jím osobně způsobenou chybou v programu (AT 520)

3. června

Stedt Conlee, Hole Borgson a Marei Juuka spáchá atentát na Bjo Breiskolla, který jako jediný přežije Conlee. Sternfeuer odnese Breiskolla a Conlee do báze. Gavro Yaal uvede do provozu jednu nádrž na řasy. Akitar požádá Deccona o pomoc pro jeho národ (AT 521)

9. června

Ferrati zaútočí na Yaalovu farmu na řasy (AT 521)

uprostřed června

Na palubě SOL propukne epidemie. Berylla Léčitelka vyvine účinný léčivý prostředek. Alf a Lyta Kunduran jsou vyléčeni; Nobelarzt Ösfhar umírá (AT 522)

20. června

Na Osathu spustí Weicos zpětný transport zajatců na jejich domovské světy. Atlan je přijat do kruhu Magnidů. Pán v kopulích odpojí tažný paprsek. SOL startuje k systému Guel (AT 521)

konec června

Pod vedením Joscana Hellmuta je uvolněna Julia, která poté propadne v amok. Na rozkaz SENECY je opět zavařena do glassitu. Atlan si přečte záznamy z lodního deníku z roku 3650 (AT 523)

3. července

SOL přilétá do systému Guel a objeví jednotky Roxharů (AT 524)

5. července

Atlan a Wajsto Kolsch naváží kontakt s Roxharenskou lodí K'esbahovi buňky; jejich space-jet CAMELOT je vzat na palubu. Přes K'esbaha se dozvědí o Akitarově 160leté nepřítomnosti (AT 524)

6. července

Akitar objeví Y'Manův sklad koncentrátových kostek (AT 524)

9. července

Atlan, Breiskoll a Kolsch přilétají k Chailu (Gruel IV) a zachrání se z náhle špatně manévrujícího space-jetu, který při nárazu exploduje (AT 524)

17. listopadu

Joscan Hellmut čte třetí záznam z lodního deníku. Kvůli získaným poznatkům je několik dní upotán na nemocniční lůžko (AT 539)