200 - 203 NGL

3787 = 200 NGL

200 NGL

Akonané, Neoarkonidané, Bluesané, lidé a další inteligence osidlují planetu Stay (Atroyer II) (T 251)

Ydoormah: Quor-Zottor jde podruhé do voleb a je zvolen hlavou planety (T 307)

Na Bjavorstu narozen Fjodor Sommet (T 307)

201 NGL

15. října

Aksel z Dhrau nařídí krveprolití mezi extry. Deccon to odmítne (AT 590)

7. listopadu

Idilpraheithba Daraw ukáže Decconovi obrazovou montáž sebe a Breckcowna Hayese (AT 590)

4. prosince

Idilpraheithba Daraw zabije svou sestru Tineidbhu. Deccon se stává High Siderytem (AT 500, AT 590)

203 NGL

květen

Lyta Kuduran se stává Magnidkou (AT 500, AT 539)

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál