Pyrridé

Pyrridé jsou Bratři a sestry Čtvrté mocnosti uvnitř kastovního systému SOLAGu. Tvoří posádky pomocných člunů a pozemní oddíly a kromě jiného jsou odpovědní pro zásobování SOL důležitými surovinami. Kromě tohoto nemají na palubě žádnou další úlohu. Jejich kombinéza je světle červená.

Patronem jména této kasty byl space-jet PYRRID, který byl během nepodařeného pokusu o útěk z hypervakua – na rozkaz lodního velení SOL pod Cletonem Weiselem a Zlobou SOL – zničen i s 12ti členy posádky. Tato událost je považována za jeden z iniciátorů rebelie, která vedla ke konečnému převzetí moci SOLAGem. Jménem chtěl Elvin Glador polichotit méně udatným astronautům.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!