Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Materiální zdroje
hledat

Materiální zdroj představuje dle cibulového modelu další stupeň evoluce pozitivní superinteligence. Ta během evolučního skoku s pomocí psionických sil zkomprimuje celou svou mocenskou oblast do jediného kompaktního útvaru. Z materiálního zdroje pak v budoucnu vychází velké množství kosmické hmoty, pročež se mu říká bílý jícen (nebo prabarys). Tímto způsobem přebírá superinteligence svým způsobem záruku na trvání vesmíru. Informace o poměrech a procesech uvnitř materiálního zdroje jsou většinou jen spekulativní.

Nakonec se zdroj v blíže neurčeném procesu vyvine v kosmokrata, který však už neexistuje v normálním prostoru, nýbrž „za materiálními zdroji“.

Také bílá díra, teoretický konstrukt skutečné astrofyziky, je příležitostně označen jako materiální zdroj.

Jednotlivé materiální zdroje

Gourdel

Jediný materiální zdroj, který byl důkladněji prozkoumán, je v Gourdel, nacházející se v Državě Errantů. Je to Loowery hledaný materiální zdroj, skrze nějž je možno s ukradeným Lairovým okem proniknout do životní oblasti Vysokých mocností. Kosmokraté tento zdroj přesunuli do Državy Errantů teprve před 3,3 miliony lety. Sedm z devíti výpustí z Gourdelu poté nasměrovali na První Thoregon ve Hvězdném víru.

Mocný Bardioc ukryl svou Spórovou loď, PAN–THAU–RA, v opačném směru v galaxii Algstogermaht.

Před více než 200 000 lety byl Gourdel přesměrován na PAN–THAU–RA a roztočen. V Državě Errantů mezitím vznikl dvě stě tisíc světelných let dlouhý bílý energetický paprsek.

Díky manipulacím s materiálním zdrojem Gourdel došlo roku 3587 v Mléčné dráze k vesmírotřesení. Současně se pararosa z Fornaxu materializovala v M 33. Atlan da Gonozal a Perry Rhodan nakonec dle Lairových instrukcí zrušili kosmokratické manipulace, čímž zabránili dalšímu vesmírotřesení.

Manipulace THOREGONova analogového nukleotidu METANU zavinili (dle tvrzení Pangalaktických statistiků, vyslovených během Velké konjunkce v roce 1311 NGL), že materiálnímu zdroji Gourdel hrozí vyhasnutí. Není známo, zda bylo toto nebezpečí zažehnáno zničením METANU.

CANTOULL

O materiálním zdroji CANTOULL je známo jen velice málo. Při audienci u Pangalaktického statistika Rauda – kolem roku 1278 NGL – se pfauchonský princ Soner dozvěděl, že evoluční skok materiálního zdroje CANTOULL a jeho vývoj v kosmokrata se odehraje v následujících devadesáti milionech letech... (PR 2122).

Ma–Nu–The

Informace o zdroji Ma–Nu–The jsou nejisté. Assu–Letel, z vesmíru Tarkan do Meekorahu vypovězený kníže Hexameronu, tvrdil roku 1170 NGL: //Jsem inkarnace Manuthe... Manuthe je materiální zdroj stejného jména... (PR 1509)

SHAMASH

O materiálním zdroji SHAMASH je známo jen velice málo. Při audienci u Pangalaktického statistika Rauda – kolem roku 1278 NGL – se pfauchonský princ Soner dozvěděl, že evoluce superinteligence SHAMASH k materiálnímu zdroji byla úspěšně ukončena... (PR 2122)

Budoucí materiální zdroje

ESTARTU

V PR románu 358 je popsána budoucnost, v níž se superinteligence ESTARTU vyvinula v materiální zdroj.

Známé materiální zdroje