Perry Rhodan 980 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 980
Název:Gravitační poplach
(Schwerkraft-Alarm)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Na hranicích universa - a v poutech materiálního zdroje
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v bezprostřední blízkosti materiálního zdroje

Laire - kurýr kosmokratů se ukáže být jen málo sdílný

Lyn Degas, Zelda Gren a Hormel Dan - lidská posádka MEMPHISu

Payne Hamiller - vědec se zabývá fenoménem materiálního zdroje

Jak Nyman - Hamillerův asistent

13. října 3587 narazí lehký křižník MEMPHIS pod vedením Lyn Degase v prostoru mezi dvěma spirálními rameny galaxie Erranternohre na hyperenergetické vakuum, které zabraňuje navázání kontaktu s BÁZÍ. Příčinnou toho je gigantické, extrémně komprimované nahromadění hmoty, které odpovídá hmotě přibližně pěti trilionů hmotností Slunce a kvůli překročení Einsteinovské hustoty je vysokonásobně zdegenerované. Křižník se pokouší vrátit se na BÁZI, je ale nucen kroužit v lineárním prostoru. Musí být speciálním tendrem vyproštěn z nebezpečného kosmického sektoru.

Na palubě BÁZE zavládne přesvědčení, že se jedná o hledaný materiální zdroj. Když se Perry Rhodan Laireho zeptá, jak se připravit na přílet k materiálnímu zdroj, odpoví robot pouze, aby byly zaměřovací a řídící agregáty modifikovány tak, aby fungovali podobně jako aktivátory buněk. Payne Hamiller a jeho asistent Jak Nyman zachytí z oblasti nahromadění hmoty impulzy podobné jako vyzařování buněčného aktivátoru. Pulzují v typickém rytmu pro hledaný materiální zdroj 23 hodin a 18 minut, svatém intervalu Loowerů1). Deset tisíc kilometrů od BÁZE je poté zaměřena obrovská kosmická továrna.

Hamiller a Nyman vyvinou teorii, že s narůstajícím přiblížením k materiálnímu zdroji vzrůstá degenerace časoprostorové struktury. Na základě hyperenergetického záření aktivátorů vytvoří vědci Ultrafrekvenční-spojovač, který lodní přístroje přizpůsobí na podmínky zdejšího sektoru vesmíru. V bezprostředním okolí materiálního zdroje je uvnitř Nymanova poloměru prostor postižen vysocenásobnou degenerací. Oblast je označena jako Barys.

MEMPHIS a Perry Rhodanem vedený těžký křižník SELEUKOS s Geoffry Abelem Waringerem a Reginaldem Bullem na palubě pronikne 18. října do této oblasti. Let dokáže, i přes cizorodé fyzikální podmínky je také v Barysu možná navigace a komunikace, byť za znesnadněných podmínek. Rhodan zachytí mentální šum, který považuje za emanaci inteligentního sebevědomí.

Po návratu obou lodí na BÁZI se nosná loď kvůli skokovému zvětšení Nymanova poloměru dostane do Barysu. Také Atlan nyní zachytí neznámé mentální impulzy. 21. října odstartuje MEMPHIS a dalších pět lodí, aby prozkoumali mnoho slunci podobných těles, který vykazují charakter černých zářičů a jsou nazvány Barysovské objekty. Mezitím v BÁZI na zlomek sekundy vypadne Rhodanův a Atlanův buněčný aktivátor, a oba nositelé ztrati krátkodobě vědomí.

Se čtyřmi lidmi a více než sto roboty na palubě se MEMPHIS přiblíží k rudému, nezářícímu a tedy planetárnímu Barysovskému tělesu, které má průměr 14.000 kilometrů a dostane jméno Mystik. Kvůli silnému kolísání gravitace loď havaruje. Lyn Degas, Hormel Dan, Zelda Gren a Jan Nymam jsou vysáti z lodi dírou v trupu. Čtveřice se znovu shledá u bílého stromu poblíž keři lemovaných potůčků. Ostatní lodě se vrátí zpět na BÁZI.

Perry Rhodan a Atlan zaslechnou mentální hlas, který šeptá »čtyři životy«. Laire, který již upozorňoval na to, že kosmokraté potřebují pomoc Atlana a Rhodana, vysvětluje, že právě dostal příkaz, oba dovést do materiálního zdroje.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál