Perry Rhodan 981 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 981
Název:Pomocník kosmokratů
(Helfer der Kosmokraten)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Lidé v Barysu - zajatci umírajícího světa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Atlan - oba muži "vyklidí" materiální zdroj

Lyn Degas, Zelda Gren, Hormel Dan a Jak Nyman - čtyři zajatci umírajícího světa

Laire a Samkar - služebníci kosmokratů

Distančním skokem přenese Laire Perryho Rhodana a Atlana do nitra jednoho Barysovského tělesa, které označuje jako Útvar vyššího řádu. Zavede je k jednomu světelným prstencem obklopenému, rozpadávající se městu. Přítomnost trojice způsobí nestabilitu energetické prstence a ten se začne rozpadat. Robot, Terranec a Arkonidan se materializují na »Světě města pod pískem«, měsíci jedné obří planety obklopené třemi prstenci. V podzemním městě potká Rhodan jednoho drobounkého tvora s velkou hlavou, který ho vytvořil, dříve než se vzdal své tělesné existence a stal se duchovní bytostí. V telepatickém kontaktu uvede jméno Gourdel. Když Pozemšťan o tomto jménu přemýšlí, je mu jasné, že Gourdel je přátelsky smýšlející bytostí, ze které pochází mentální šum materiálního zdroje1).

Když se i »Svět města pod pískem« začíná rozpadat, vzroste v Rhodanovi a Atlanovi podezření, že jejich přítomnost má za úkol zlikvidovat Barysovská tělesa, které podobně jako fragmentální světy v materiálním propadu vytvořené ID2) slouží jako kauzální referenční body. Domnívají se, že kosmokraté materiální zdroj chtějí s pomocí Barysovských těles uzavřít, aby zažehnali nebezpečí vycházející z PAN-THAU-RA. Laire potvrzuje, že manipulace s materiálním zdrojem spočívala v tom, že kosmokraté vzali substanci nepředstavitelně hustého hmotného nahromadění v centru materiálního zdroje, aby Barysovská tělesa, která ve skutečnosti představují minigalaxie, umístili kolem zdroje. Robot dostal rozkaz přivést Rhodana a Atlana na přesně označené světy, protože oba disponují zvláštní silou. Ve spolupráci se současně kosmokraty nasazeným katalyzátorem jsou tyto Barysovská tělesa přeměněny v energii, která přispěje ke stabilizaci universa.

Proces se ale neočekávaným způsobem zrychlil. Laire se materializuje s Rhodanem a Atlanem na rozpadající se planetě. Zatímco je robot paralyzován neznámým vlivem, jsou Terranec a Arkonidan u »Města na kopci« napadeni barbarskými androidy, kteří vypadají jako vzpřímeně chodící psy křížení s netopýrem.

Lyn Degas, Hormel Dan, Zelda Gren a Jak Nyman se musí bránit proti nebezpečným, šestinohým a kočkám podobným ještěrům s dopředu vysunutými rybími tlamami. Také svět, na kterém se zdržují, se začíná otřásat a pomalu rozpadat. Veden Gourdelem, dorazí kosmokratický robot Samkar3), jehož schopnosti jsou ještě omezené, ke čtyřem Terrancům a odvede je na relativně stabilní místo planety.

Nakonec najde Atlana a Rkodana a reaktivuje Laireho. V poslední sekundě zachrání Lyn Degase a jeho společníky. Museli se stáhnout do jeskyně, před kterou kočkoještěřské mrtvoly vytvořili páchnoucí val.

Poté co odnesou své chráněnce zpět na BÁZI, oba roboti kosmokratů zmizí. Mezitím poznali i Geoffry Abel Waringer a Payne Hamiller, že Atlanovou a Rhodanovou úlohou bylo vyklidit oblast před materiálním zdrojem, zatímco s pomocí svých buněčných aktivátorů skrze aury nulového pole přiměli galaxie Barysovských těles ke zmizení.

BÁZE opustí oblast Barysu a zaujme stanoviště 12‘000 světelných let od materiálního zdroje. 31. října 3587 se objeví Laire a prohlásí: »Bylo vysláno volání. Přišel jsem, abych správného muže vzal s sebou na druhou stranu.«

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál