Perry Rhodan 966 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 966
Název:Poslední Mocný
(Der letzte der Mächtigen)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Zajati v Nikdekde - Terranci na Schamballe, světě fragmentů
Hlavní postavy románu:

Kemoauc - poslední Mocný se objevuje

Perry Rhodan - Terranec v Nikdekde

Alaska Saedelaere - Transmitrem poškozený není akceschopný

Denph Calher - muž, který přivede bestii na scestí

Atlan - Arkonidan svádí psychoduel

Zatímco se energetická zóna mezi spórovými loděmi zintenzivňuje, rozzáří se cappinský fragment Alasky Saedelaereho, a Laireho oko začíná mírně žhnout. Saedelaerovu domněnku, že dorazil Kemoauc, poslední Mocný, Perry Rhodan po pohledu do Lairova oka potvrdí.

S korvetou řízenou Mentro Kosumem odstartuje Atlan společně s Geoffrym Abelem Waringerem a Payne Hamillerem, aby nejmocnějšího ze sedmi Bezčasých tažným paprskem osvobodili z jeho vězení. Energetická aureola, ve které se Kemoauc bezmocně vznáší, přeskočí ale na pomocný člun a Kosum na krátko ztratí vědomí.

Protože Waringer a Hamiller dojdou k závěru, že aura odpovídá několikanásobně odstupňovanému ochrannému štítu, pokusí se snížit jeho sextadimovou komponentu. Sextadimový podíl aury skutečně poklesne, ale těla 147 členů posádky korvety podlehne náhlému urychlení běhu času, stanou se neviditelnými a naberou rosolovitou konzistenci. Ireální stav přestane teprve když BÁZE odsaje sextadimovou ohnivou kouli, kterou je korveta obklopena. Lidé v pomocném člunu se ale poté vynoří jako zrcadlové obrazy sebe sama a jsou tak zasvěceni smrti, protože svou chirální částí nemohou zužitkovat potravu. Atlan se agresivně zasazuje proti opakování pokusu, a tak mu Perry Rhodan musí dát s poukazem na zbraně BÁZE ultimátum. Teprve pak Arkonidan svolí.

Poté co se úspěšně provede zrcadlení kolem čtyřdimenzionální osy, a následně se podaří psí-faktor aury odstranit, ukáže se v korvetě Scrymgour. Šupinatá bestie, která se sestává z materializované psí-energie, má sedm křivých nohou a dvě hlavy, které sedí na krátkých krcích, a dá se z nich vypouštět zelená pára. V obrovských tlamách sedí černé zuby. Ze svého těla může Srymgour nechat vyběhnout tykadla, která při kontaktu s člověkem ztuhnou. Strach budící bestie, na kterou nepůsobí energetické zbraně, zmizí teprve, když se navigátorovi Denph Calherovi podaří přerušit dodávky energie k Waringerovu a Hamillerovu pokusu.

Protože se nyní kosmické lodě demontérů, které až doposud vyčkávaly, přiblíží ke korvetě v útočené formaci, přikáže Rhodan pomocnému člunu vrátit se.

Jako poslední prostředek k osvobození Keoauca nasadí Perry Rhodan Lairovo oko. Zvedne si ho ke svému vlastnímu oku a bude sám přesunut do aury. Tam vezme Kemoauc, dva metry vysoký, ramenatý muž s vlnitými, černými vlasy a černočernými vlasy, Rhodanovi Oko a transferuje sebe a Terrance na povrch Schambally. Schamballa je jeden ze 37 fragmenty světa, který se nachází v materiálním propadu a dlouhou dobu byl nedobrovolným místem pobytu Mocného, než ho přílet spórových lodí osvobodil. Kemoauc projeví jen lehký nádech rezignace, když mu Rhodan oznámí, že ani Ganerc už neexistuje, a že je tedy posledním Bezčasým. Mocný vytkne Terranci, že se zamíchal do věcí, které přesahují jeho schopnosti, a výslovně neschvaluje, že Terranec osvobodil Bardioca a tak změnil rozsudek Bezčasých.

Když se Rhodan nesehne před svým domýšlivým obviněním, vezme si Kemoauc oko, nechá tu Terrance a přesune se na BÁZI. Tam oznámí, že se Perry Rhodan nachází za materiálním zdrojem a že má rozkaz k němu přenést i ostatní členy posádky. Zatímco muži a ženy na palubě BÁZE jásají, zůstane Arkonidan Atlan nedůvěřivý a začne psychoduel s Kemoaucem, aby přesun zdržel.

Rhodan mezitím prozkoumává povrch Schambally a narazí přitom uprostřed travnaté země na zcela nehybného kovboje se střelnou ranou v hrudi. Když mu Rhodan vytáhne zpoza opasku Colt .45, jezdec na něj zaútočí a přitnutí Terrance, aby ho zastřelil. Epizoda připomene Rhodanovi oplzlé vtípky ID1).

Při pádu ze skalního útesu se Rhodan zraní na levé noze. Nakonec potká Scrymgoura a zraní psí-bytost nožem. Další monstrum poté bestii napadne. Rhodan prchá dál a kvůli novému bizarnímu setkání na hranici mezi snem a realitou si stále více vzpomíná na ID. Nakonec s pomocí svého kosmického obleku opustí v nicotě se vznášející fragment světa Schambally, jehož povrch o průměru tři sta kilometrů, zakrytý štítem, vytváří společně s pěti set metrů dlouhým válcem těleso ve tvaru hřibu.

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál