Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Typy kosmických lodí > Spórové lodi
hledat

Spórová loď je speciální kosmické plavidlo Mocných.

Účelem těchto plavidel bylo transportovat zárodky života (biofóry) do doposud neživých regionů kosmu. Tím měla být zahájena a urychlena přirozená evoluce, která by jinak nastala až mnohem později nebo by k ní nikdy nedošlo. Když byl tímto způsobem položen základní kámen ke stvoření inteligentního života, měly být v rámci druhé fáze úkolu Mocných nasazeny Roje. Roje prolétaly oblastmi, ošetřené Spórovými loděmi a pomáhaly růstu inteligence.

Lodi jsou kulovité a mají průměr 1 126 kilometrů. Jejich technologie pochází od kosmokratů. Každý Mocný měl od Vysokých mocností k dispozici vlastní plavidlo.

Sedm Mocných

Nám známých Sedm Mocných započalo svou službu před zhruba 18 miliony lety na Lairově PLOŠINĚ v galaxii Država Errantů. Protože na nejbližším vyšším stupni v hierarchii mocností Řádu stojí devět Sluhů Materie, kteří se zásadním způsobem podíleli na stavbě Rojů, existuje domněnka, že každému ze Sluhů je podřízena skupina Sedmi Mocných.

Akce Spórových lodí a distribuce on a noon kvant byly mezitím zastaveny, neboť život nabral dostatečnou, až nadměrnou převahu. Z toho důvodu byly deaktivovány všechny doposud činné Roje.

Lodi nám známých Sedmi Mocných byly:

PAN–THAU–RA

Mocný Bardioc oklamal kosmokraty a ukradl PAN–THAU–RA. Nebezpečí, které vycházelo z jejího nákladu kosmokratických kvant, se Perrymu Rhodanovi podařilo zažehnat, a PAN–THAU–RA byla zcela skryta do hyperprostoru.

Po Loowery způsobeném pádu do normálního vesmíru, k němuž došlo v červnu 1341 NGL v oblasti systému Epihilon, měla být PAN–THAU–RA určena za novou domovinu Monadů z Alkyry II. Bude však zničena, když kosmokraté přivedou k explozi buňky těla tvarového měniče Jokera, který se rovněž shledával na palubě. Tím se již podle informací Pozemšťanů v parresu nevyskytuje žádná Spórová loď (viz cyklus PAN–THAU–RA).

Kosmické bazary

Zbývajících šest Spórových lodí bylo v roce 3587 dáno k dispozici Pozemšťanům. Původně měly sloužit k evakuaci Galaxie před vesmírnými otřesy. Po stabilizaci materiálního zdroje Gourdel již jich pro tento účel nebylo více zapotřebí.

Po založení Kosmické hanzy byly lodi umístěny na důležitá místa Mléčné dráhy coby Kosmické bazary. Až do Stoleté války byly dislokovány následovně:

Kosmické bazary ROSTOCK a GDAŇSK v roce 490 NGL připadly a zničily Bleskery. Dvojí útok na Spórové lodi byl považován za neobyčejný, protože Bleskery si jinak své cíle volily náhodně.

Zbývající čtyři Kosmická tržiště (NOWGOROD, BERGEN, LÜBECK a HAMBURK) nechal Homer G. Adams, který se v roce 497 NGL stáhl do ilegality, odtáhnout do sektoru Beteigeuze. Zde byly Spórové lodi zničeny, aby se jich nemohli zmocnit Monos nebo jeho Cantarové.

Arresum

Také v arresu se angažovalo Sedm Mocných: tříhlavý Batalik, insektoid Dosorom, zelený Indigor, čtyřramenný obr Kenean, neviditelný Quenol, stooký Sattar a zrůdný Turgeno.

Ovšem Dosorom se vzbouřil a nakonec z jeho zrady vznikl Abruse. Zrádce zničil šest svých bývalých společníků, a to i s jejich Spórovými loděmi. Krátce před tím, než byl Mocný Batalik usmrcen, vypustil velkou část svých biofór do arresa.

K rozšíření biofór v případě vítězství nad Abrusem nechali kosmokraté vystavět speciální Spórovou loď o průměru 1 500 kilometrů.

Samostatně vystupující Mocný Aachtor pověřil národ Kospiů v galaxii Queeneroch, aby postavili AACHTHOM. Když Roachové pronikli do Queenerochu, transportoval Aachtor čtrnáct segmentů nové Spórové lodi do Hirdobaanu.

AACHTHOM nebyla naložena za materiálními zdroji. Místo toho se v lodi materializovali biofóry ze skladu v hyperprostoru. Obsluhována koncepty z arresa, vyrazila Spórová loď AACHTHOM roku 1220 NGL pod velením s Aachtorem spojeného Voltaga do arresa (Plán dokončení).

Galaktické podpalovače

Kosmokraté plánovali, že ke zneškodnění hrozby THOREGONU zničí 3 000 galaxií pomocí Galaktickým podpalovačů. Tyto zkázonosné objetky byly ve svých rozměrech zcela identické se Spórovými loděmi.

Po likvidaci superinteligence THOREGON byly podpalovače staženy, neboť jich již nebylo třeba použít. Kosmokraté nalezli k omezení života jinou cestu (zvýšení hyperimpedance).

INSHARAM

INSHARAM je zařízení kosmokrata Taureka, v němž bylo podporováno zrání superinteligencí. Bylo nápadné, že se INSHARAM velikostí rovnal Spórové lodi.

Ultramagnet

Cairol zneškodnil superinteligenci VAIA, patřící k hnutí Thoregon, s pomocí ultramagnetu. Podle Cairolova výroku byl ultramagnet zkonstruován z nedokončené Spórové lodi.

Krystalový měsíc

Také z psionická hmoty vytvořený Krystalový měsíc v Obsidiánové trhlině má rozměry Spórové lodi.