Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Události > Stoletá válka
hledat

Jako Stoletá válka se označuje v celé Lokální skupině běsnící válečný konflikt, který se nevyhnul ani Mléčné dráze. Vypuknul po transferu Hangaye z Tarkanu do Meekorahu v letech 447 NGL a 448 NGL.

Již touto dobou se v Mléčné dráze vynořili první zběsilci: Hauriové z Hangaye, kteří ničili všechno, co se jim připletlo do cesty. Od roku 452 NGL Hauriové masivně válčili nejen v Mléčné dráze, ale i v Magellanových mračnech. Thantur-Lok byla kvůli své exponované poloze zvláště zasažena.

Už v roce 448 NGL se poprvé také objevili Cantarové, které přilákal DORIFER-šok. Vydávali se za přinašeče míru. V roce 455 NGL zničili takzvané Blesky v kulovité hvězdokupě M 13 jedno planetu Arkonidanů. V následujících letech zničili ještě asi tucet dalších planet. Padli jim za oběť také dva Kosmické bazary.

Tyto události vyvolaly převratné změny: z Galaktika se stala válečná rada, Galbraith Deighton se stal ministrem války Galaktika, NATHAN byl přeprogramován pro válečně strategické účely. Když se Galaktikové pokoušeli vymámit z Porleytů zbraně, stáhli se tito naopak do totální izolace.

V roce 485 NGL došlo k útoku Blesků na Halut, který se ale podařilo odrazit. Protože kvůli zachyceným radiogramům - kupodivu ne v cantarské řeči - očekávali opakování útoku, opustili Haluťané roku 491 NGL Halut. V následujícím roce došlo skutečně k útoku.

Kosmické bazary ROSTOCK a GDAŇSK padly útoku Blesků za oběť v roce 490 NGL. Dvojitý útok na Halut a zničení obou Kosmických bazarů působilo ve srovnání s jinak nahodilými údery Blesků neobyčejně plánovitě.

Monos získal díky Stoleté válce absolutní moc v Mléčné dráze, přičemž se spřáhl s technicky vyspělými Cantary. Mléčná dráha byla neprodyšně uzavřena třemi valy.

Chronopulzní val byl do roku 495 NGL postaven Cantary z pověření Archaontů. Jeho účelem mělo být ochránění zbytku vesmíru před amokem Archaontů, který vyvolal DORIFER-šok. Chránil ale Mléčnou dráhu před útoky Hauriů.

Stoletá válka oficiálně skončila v 549 NGL.