Menu

Chronopulzní val byl nejzevnější ze tří hradeb kolem Mléčné dráhy.

Přehled

Původně byl vybudován k uvěznění Blesků v Mléčné dráze a k ochraně zbývajících galaxií Lokální skupiny před touto hrozbou. Později byl val zneužit Monosem k izolaci Mléčné dráhy od okolního světa a k jejímu podmanění. Teprve pomocí pulzního měniče, který Geoffry Abel Waringer vyvinul z pole ASP, se expedici Perryho Rhodana, která se vrátila z Tarkanu, podařilo poprvé prolomit chronopulzní val.

...

Označována také jako "bariéra šílenství" - tři vnější uměle vytvořené bariéry na periférii Mléčné dráhy, které způsobují hermetické uzavření galaxie od zbytku vesmíru. Nikdo bez potřebné techniky nemůže vletět ven nebo dovnitř. Působení bariéry vypadá tak, že při přiblížení kosmické lodi k Mléčné dráze se loď dostane do oblasti vlivu lokálně projektovaného chronopulzního víru. Ten způsobuje kvantovou restrukturaci časoprostoru. Impulzy chronopulzního víru za sebou následují v intervalu jedné nanosekundy, a každý impulz vede k dislokaci týkajícího se předmětu o dvě nanosekundy do minulosti. Pod vlivem víru se kosmická loď pohybuje zpět a čas na palubě ubíhá obráceně. Čím déle chronopulzní vír působí, tím jasnější je, že členové posádky budou kvůli popletení svého rozumu vyřazeni z boje. Neexistuje žádná kauzalita, žádné dorozumění není možné, protože všichni mluví pozpátku. Následkem toho je totální chaos na palubě, neboť i roboti a počítače zoufale vypovídají službu. Zachránit se dá jenom tím, pokud zvlášť rychle reagující člen posádky stačí aktivovat pohotovostního autopilota, který zařídí, že se loď s nejvyšším možným zrychlením dostane z vlivu působení chronopulzního valu. Systém, který chronopulzní efekty vytváří, se zkládá z četných komponent, které plňí dvě hlavní úlohy: zpozorovní nežádoucího objektu a jeho odmrštění.

Chronopulzní systém pokrývá celý povrch Mléčné dráhy (ale ne její vnitřek) zcela bez mezer. To je plocha skoro 20 miliard čtverečných světělných roků, a zahrnuje i několik kulovitých hvězdokup ležících v halu. V systému celkem existuje 100.000 generátorových stanic, ze kterých se každá stará o dozor a obranu 200.000 čtverečných světelných let. Stanice se nacházejí v centru jednotlivých, čtvercových úseků, a to buď volně visící v prostoru nebo na povrchu nebeského tělesa, a jsou vybaveny zvláštní zaměřovací ochranou. V případě poplachu projektuje generátorová stanice chronopulzní oscilátor z plastovací energie do bezprostřední blízkosti přilétajícího plavidla. Ten vytvoří chronopulzní vír a po ukončení funkce se rozpadne v nic. Generátorové stanice mohou současně vyrobit tisíc chronopulzních oscilátorů, čímž může být bez obtíží odkloněna celá flotila. Chronopulzní val byl v roce 495 NGL vybudován (respektive dokončen) Cantary.

Zdroje

PR 1406, PR 1424, PR 1433, PR 1489, PR 1490, PR 1499

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »Chronopuls-Wall« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen