Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1490
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1490
Název:Konečná stanice Sol
(Endstation Sol)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 / 1147 NGL = 4733 / 4734
Je Supremator - chce moc na špici
Hlavní postavy románu:

Daarshol - nový Supremator chce moc na špici

Cemaach - Supremator, který čeká na smrt

Peeroush - »přítel« Daarshola

Clistor - Nakk působí jako převozník

Carol Schmitt, Dorian Waiken, Remin Killian a Simedon Myrrho - patří k mocným Pánům cest

Po svém jmenování na člena Supremkomanda se Daarshol1) na Schotschi nejdříve zaobírat vyhodnocováním statistik a extrapolací. Mocenské centrum Cantarů na třetí planetě Chrukodhu je tvořeno pyramidou, která má průměr základny 12 km, výšku 4 km a ve se nachází obrovská podzemní klenba, která je ozářená umělým sluncem. Vedle Suprematorů zde pracuje 10000 dalších Cantarů a 50000 robotů.

Po zničení kosmických tvrzí Choktash2) a Shomrach3) je Daarshol koncem září 1146 NGL přijat do komise, která má přezkoumat výzbroj stanic. Když následkem vyšetřování zbytků z Choktashu obviní ze zrady zmizelého nakkského řídícího mistra, objeví se moudrý pán Remin Killian, který vypadá jako Terranec4), a vyzve Suprematora osobně, aby pokračoval dál s vyšetřováním. Ke zklamání ctižádostivého Cantara jmenuje Vrochnash1) ale Loymasshe velitelem ze Suprematorů Daarshola, Ilendaa, Onchesho a Rencaashe sestávající se delegace, která s QOUNTAX odletí na Humanidrom. Protože Shaarim5) odmítá souhlasit s přepočtem tam shromážděných Nakků, hrozí mu Loymaash násilím, ale Nakk mu vyjasní, že jeho druhové jsou pro Pány cest důležitější než Cantarové. V reakci na zprávu Loymaashe odlétá moudrý pán Dorian Waiken, který má rovněž vzhled Terrance4), v doprovodu Nakka Clistora s trojzubcovitou lodí JEEXEL k Humanidromu. V labyrintu z formovací energie je Laymassh popraven, zatímco moudrý pán pověří Daarshola Shaarimovým výslechem. Nakk dá tentokrát najevo, že 200 Nakků emigrovala z Humanidromu na Lokvorth5), aby tam, sledujíce starou tradici svého národa, založili nakkský hřbitov6). Z povolného chování Waikena získá Daarshol dojem, že se Páni cest v první řadě zajímají o přízeň Nakků. S Daarsholem jako novým velitelem se QOUNTAX vrací zpět na Schotschi7).

Přesvědčen, že jeden z osmi Pánů cest je zrádce, pokračuje Daarshol pod záminkou svého pátrání po Nakkovi v bádání dál. Od starého historika Cemaacha, bývalého člena Úřadu pro výzkum dějin, jehož úlohou je ve skutečnosti falšování historický dat, se dozví, že současné jméno moudrého pána Endehara Roffa8) bylo vymazáno z dějin vzniku Humanidromu8). Roff měl obrovskou stanici, která měla být zpočátku určena jen pro zruinování Lokvorthu, po jejím dokončení bez jakýchkoliv podmínek věnovat Nakkům. Cemaachovo upozornění, že plány Humanidromu pocházejí původně od Simenona Myrrha9), připomenou Daarsholovi ihned moudrého pána Simedona Myrrha10). Zmatený si Supremator uvědomí, že Cantarové používají terranský letopočet a terranské délkové míry, a zjití, že Supremkomando nejen všechny své zprávy posílá do Sluneční soustavy, ale dostává odtamtud také všechny rozkazy, a to ho utvrdí v přesvědčení, že jeho národ je potají ovládán Terranci. Aby Endehara Roffa vyprovokoval k reakci, projeví Daarshol ve svém vyšetřovacím protokolu domněnku, že historické korektoru kolem Humanidromu mohou být v souvislosti s nelegitimní konfiskací kosmické stanice Nakky. Remin Killian nechá poté Suprematora ve věci problematiky Nakků nahradit jiným. O deset dnů později navštíví moudrý pán Carol Shmitt4) Schotschi. Ceemach přijme smrtící impulz a Shmitt vysvětluje v projevu před Supremkomandem, že vzhledem k napjaté situaci musí být jinak smýšlející eleminováni. Během Shmittova výstupu hologram Agera Catomena10) určí Daarshola za jednoho z dobrovolníků pro mobilizaci Biontů. Supremator naváže kontakt s Peeroushem na Aptulatu11) a pozoruje později z dálky procesy v ANUBISU12) a na Myconu12). Protože klony Baalol-700 zmaží atentát WIDDERU na Myconu12) akceptuje Catomen Daarsholův návrh přijmout Peeroushe do Supremkomanda, a přidělí nového suprematora do Daarsholova oddělení.

Poté co flotila Posbiů 21. března 1147 NGL pronikne do Mléčné dráhy, dostanou všichni Suprematoři rozkaz se dostavit na Schotschi. Daarshol využije příležitosti, společně s Peeroushem odletí k hyperrádiovému zdroji, který přibližně o rok před tím zaregistrovali z cantarského centrálního světa a který od té doby musel být na rozkaz moudrého pána Farlona Strettera4) Supremkomandem hlídán. Oba Cantarové naleznou opuštěný space-jet a nádržku s buněčnou tkání, kterou Daarshol v Peeroushově ROUMMYKU propašuje na Schotschi. Když zjistí, že tkáň pochází od Perry Rhodanova osobního nepřítele Monose, je Daarshol přesvědčen, že Farlon Stretter je identický s Monosem, vpašoval se do kruhu Pánů cest, aby získal moc, a ve své nenávisti vůči Rhodanovi jde proti zájmům moudrých pánů13). V naději, že by mohl nastoupit na Stretterovo místo, předá Daarshol své poznatky Pánům cest a trvá na tom, že důkazy mohou najít ve Sluneční soustavě. Na pozvání moudrého pána Wello Banira4) jsou Daarshol a Peeroush Clistorem v JEEXELU převezeni do pevnosti na Saturnově měsíci Titanu14). Když u cíle věří, že se mu splní své opovážlivé přání, zasáhne Daarshola, stejně jako Peeroushe, smrtící impulz15).