Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1481
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1481
Název:Pro pevnost Choktas není naděje
(Keine Chance für Raumfort Choktas)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Lidé z ARCHIBALDA - na misi na okraji galaxie
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec provádí riskantní akci

Loydel Shvartz - velitel obětuje svou loď

Constancca - chiruržka prosadí svou vůli

Finnek Strabo a Guilar Maru - členové posádky ARCHIBALDA

Khebikto a Quaroch - dva Cantarové, kteří jsou ochotní pracovat pro WIDDER

Chiruržka Constancca, členka Sedge Midmayova týmu, zjistí na Heleiosu, že pátá srdeční komora, která podpírá Ortonator, je pro Cantary nepostradatelná. Po delším váhání se Khebikto, Quaroch, Sunitch, Levkurn, Nemtakk a Shambakh1) rozhodnou nechat si pátou komoru operativně odstranit. Sedmý droid při operaci ztratí pohybovou koordinaci a jeho tělo spálí něco s velice vysokou teplotou. Když jsou dva vyjmuté ortonatory prozkoumávány, explodují.

Zatímco Cantarové nadále postupují proti WIDDERU, podnikne organizace první kroky, aby ve valech Mléčné dráhy vytvořila otvor pro transfer Centrální plazmy. Jedna z průzkumných lodí, která má prozkoumat projekční stanici valu, je ARCHIBALD pod velením Loydela Shvartze. V halu galaktické Southside objeví zchátralý dvousetmetrový křižník v zóně, ve které je kvůli nepravidelnostem ve valu kosmická loď opakovaně postižena neštěstím, cantarskou kosmickou pevnost Choktash. Je 1500 metrů vysoká a skládá se z osmi 1000 metrů dlouhých a 200 metrů širokých platforem bývalé strážní stanice2), které jsou k sobě natočeny a spojeny čtyřmi centrálně umístěnými cylindry. ARCHIBALD stačí vyslat signál na Heleios, než její pohon selže a loď je sestřelena. Pomocný člun s pětatřicetičlennou posádkou, ke které patří také Shvartzem ctěná Constancca, je zachycen tažným paprskem pevnosti. Kvůli neobvyklým okolnostem jejich zatčení mají být za vesmírné trampy pokládaní galaktikové předání Supremkomandu. Jsou prozatím internováni, protože není k dispozici žádná kosmická loď. Zfalšováním holografického zobrazení proudových poměrů v hyperprostoru získá Shvartz pozornost Nakků Celohima, Saroty a Nardura, kteří se náhodně jako řídící mistři zdržují v Choktashi. Když zmíní, že Varonzem spolupracuje s WIDDEREM, protože souhlasí s jeho cíly, vyjádří se tři Nakkové rovněž ochotní ke spolupráci.

Homer G. Adams požádá s WIDDEREM spojeného Cantary o pomoc při osvobozování posádky ARCHIBALDA. Zatímco Shambakh odmítne, předstírají Khebikto, Quaroch, Sunitch, Levkurn a Nemtakk se space-jetem útěk před těžkým křižníkem GOGORSK a jsou zachyceni velitelm Choktashu. Khebikto a Shvartz společně vyvinou plán útěku. S trhavinou, která je skryta v látce oděvů, vyvolají ženy a muži ARCHIBALDA malé exploze, aby patnáct Cantarů ve tvrzi nalákali na jedno místo. Velitel Choktashu je nakonec objeven, protože Quaroch na příkaz Khebikta přinesl arkonskou bombu a hrozí, že pevnost zničí.

Perry Rhodan přistane s GOGORSKEM na chronopulzní stanici. Když se ptá na jednoduchou metodu, jak pevnost zvnitřku zničit, upozorní ho Celohim, Sarota a Nardur na chronomonitor, jehož poškození má stanici přivést během sedmdesáti minut k výbuchu. Choktash je tímto způsobem zničen. GOGORSK vyrazí s patnácti vězněnými Cantary na palubě aby se napůl cesty k Heleiosu se setkal s lodí tří Nakků.