Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1422
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1422
Název:Den Cantarů
(Die Tage der Cantaro)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 490 NGL = 4077 / 1143 NGL = 4730
Záludnost času a zmatky minulosti
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec se pokouší zabránit časovému paradoxu

Icho Tolot - Haluťan chce ke svému národu

Gucky - Ilt s »rovnátky«

Vanity Fair - historička v konfliktu svědomí

Stalker, Geoffry Waringer a Homer G. Adams - staří přátelé v cizím čase

NATHAN zakáže, aby Perry Rhodan a jeho společníci navštívili Terru. Měsíční mozek byl přebudován na vysoce výkonnou syntroniku a byl vybaven dodatečnými pravomocemi, aby mohli účinně kontrolovat obrovskou bezpečností síť, která obklopuje celou Mléčnou dráhu. Na cestě k medoplanetě Tahun1) se ODIN setká se třemi hrbolovitými loděmi Cantarů, kteří jsou stejné jako věčnolodě Bekassů2). První lodě Cantarů se v Mléčné dráze objevili hned po kosmické katastrofě3). Tajuplní cizinci, kteří se v radiogramech domlouvají jen svou hrdelní řečí, vyjednávají s galaktiky pouze pomocí humanoidních androidů, nikdy ale ne osobně. Předpokládá se, že jsou člověku podobní a po implantaci technických vylepšeních se vyvinuli v cyborgy. Ačkoliv se v Mléčné dráze nachází jen 500 hrbolových lodí, je vojenská převaha Cantarů všeobecně uznána, zvláště poté když v roce 453 NGL bylo osmdesát lodí Hauriů, kteří poblíž kulovité hvězdokupy M 54 napadli pět cantarských lodí, až na deset jednotek zničeno. Pokusy vyhnat Cantary z Mléčné dráhy selhaly. Když se po letech vyjasnilo, že mocní vetřelci používají Einsteinovy růžicové mosty, začalo galaktikum střežit černé díry pomocí speciálních pevností. V roce 470 NGL dali Cantarové galaktikům další lhůtu, aby v Mléčné dráze zjednali pořádek, zůstali neviděni a stáhli se opět zpět4). V následujících dvaceti letech, ve kterých Deighton hnal kupředu zbojení, se množily nemilosrdné útoku Blesků. Přesto musel Homer G. Adams kolem roku 480 NGL zavřít dceřinou firmu Kosmické hanzy, která vyráběla mini Cantary jako hračky5).

Na Tahunu potkají cestovatelé časem sklíčeného Geoffry Abela Waringera, jehož budoucí osud musí utajit6), aby nevyvolali časový paradox. Hypnovýslechem popletení Covar Inguard a Beodu, kteří hrají roli snílků, jsou v medolodi ELYSIAN, bývalé jachtě7), ošetřeni. S rychlým space-jetem odveze Waringer Rhodana, Bulla, Guckyho a Vanity Fair ke Stalkerovi8), který v roli Captaina Ahaba vede diplomatické mise pro galaktikum. Počátkem šedesátých let pátého století NGL byl také on členem delegace, která prosila Porleyty o technickou pomoc pro galaktiky9). Stalker vysvětluje, že v Magellanu vystupoval jako pirát jen proto10), aby Gurrady přiměl k uzavření smlouvy o vzájemné pomoci s galaktikem. Na otázku po NARGA SANT vypravuje bývalý Sotho, že Kartaniňané se v roce 488 NGL pokusili s obřím kolosem vletět do Mléčné dráhy, aby galaktikům pomohli, byli ale Deightonem, který se obával invaze, odbyti. Při jejich následném pokusu proniknout přes černou díru Siragusa do Mléčné dráhy, se NARGA SANT rozbila a čtyři pětiny zůstaly nezvěstné11).

Protože se před třemi měsíci zjistilo, že Cantarové prudce reagují na hyperimpulzy, které se dají zaměřit před a po útoku Blesků, chce Stalker tento kód využít, aby se dostal do kontaktu s invazory. Jako místo srazu si zvolí systém slunce Argamé, jehož druhá planeta Ramš padla v roce 469 NGL i se svou Hanzovní kanceláří za oběť útoku Blesků. Cantarové sice Stalkerův člun vpustí do své hrbolovité lodi a dohodnou s ním mírovou konferenci na Olympu, ale neukážou se mu.

23. března 490 NGL, asi tři týdny po té, co HALUTA opustila černou díru Perseus, přijme Homer G. Adams Rhodana a jeho druhy v Hanzovní kanceláři v Mardi-Gras12). Najednou je ale planeta napadena Blesky. Když Gucky vypne psionický pressor, který podle Deightonova rozkazu musí nosit, zpozoruje vlnu šílenství. Mardi-Gras je náhle vyklizena. Ze vzdálenosti je vidět, jak z dimenzionální trhliny vylétající rozvětvené blesky z jiného vesmíru zasáhnou planetu, zahalí jí do pulzující sítě, která jejímu povrchu odebere veškerou energii a poté jí ochladí až na absolutní nulu. Poté je povrch planety druhým bleskem z universa z vyšší entropií rozžhaven asi na deset tisíc stupňů Celsia, pak se dimenzionální trhlina uzavře13). Počítaje s časovým paradoxem, radí Rhodan Adamsovi, aby Hanzovní kancelář v systému Paura ve Velkém Magellanově mračnu14) nechal vyklidit, nebo alespoň v sektoru Paura pátral po aktivitách Cantarů. O týden později je Hanzovní karavana, která se silným doprovodem přilétá do systému Paura, ale zničena šesti loďmi Cantarů, které zničí také Hanzovní kancelář na Paura IV15).

Zatímco se na Olympu připravuje setkání s Cantary, dostane Vanity Fair od Deightona 22. dubna rozkaz, aby Rhodana s pomocí drog svedla a vylákala z něj informace. Mladá žena ale odmítne tajně špehovat Terrance, kterého miluje. Protože se jí Rhodan jeví jako nedosažitelný, hledá Vanity Fair útěchu u Reginalda Bulla. Nakonec opustí Olymp, aby připravila útěk svých nových přátel do černé díry Perseus.

29. dubna se na Olympu objeví delegace šesti Cantarů16), kteří jsou ale ukryti za neprůhledným energetickým štítem. Konference, při které Cantarové kladou nepřijatelné požadavky17), je přerušena, když Gucky začne nekontrolovatelně zuřit, když zachytí impulzy šílenství, které připomínají útok Blesků17). Zatímco Rhodan a jeho společníci s HALUTOU utečnou s Olympu, ohlásí jim Stalker přes rádio, že jeden Cantaro byl identifikován jako živá bomba, byl ale zneškodněn. HALUTA se zřítí do černé díry Perseus, jejíž automaticky pracující stanice je Taravatosem pomocí impulzů zachycených v černé díře Paura přepnuta na vysílání. Přes Černou hvězdnou cestu dorazí Icho Tolotova loď do černé díry Paura v okamžiku, kdy její kontrolní stanice exploduje18), zaměří stínovou vazbu o dva měsíce mladší HALUTY18) a prorazí nakonec do normálního prostoru roku 1143 NGL19).

Deighton nechá rozhlásit, že Perry Rhodan a jeho průvodci přišli při pádu do černé díry Perseus o život20), ale Vanity Fair věří, že ještě žijí. Mladá žena, která je přesvědčena, že Rhodan a Bull přišli do minulosti jen proto, aby jeden z nich zplodil potomka, ví, že ona je matkou tohoto dítěte21).