Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1500
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1500
Název:Volání nesmrtelnosti
(Ruf der Unsterblichkeit)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Linguidové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1149 NGL - 1169 NGL = 4736 - 4756
Dvě desetiletí po Monosovi - Mírostrůjci jsou aktivní
Hlavní postavy románu:

Bliss - poslední pacientka Simusense

Julian Tifflor - Terranec se stará o »snílky«

Perry Rhodan a Gesil - stojí mezi nimi stín

Eirene - Perryho a Gesilina dcera se po dlouhé době vrací domů

Homunk - android přinese poselství superinteligence ID

Do poloviny roku 1149 NGL je s NATHANOVOU pomocí již 750 milionů Terranců osvobozeno se sítě Simusense1). 30. května stejného roku je propuštěno3) sto posledních Cantarů2). Společně s nimi se Anoree Degruum, Gavval a Shyrbaat4), kteří mezitím natrvalo uzavřeli6) černou díru Amagorta Achaontů5), vrací zpět do NGC 73317).

V květnu roku 1163 NGL8) žijí na Zemi tři miliardy lidí. Už jen dvacet tisíc osob je připojeno do Simusense. Na přímluvu Eirene, která se úzce přidružila ke svému nakkskému poradci Willomovi9), může Ernst Ellert 15. prosince 1163 NGL s Paunarovou10) TARFALOU vletět do černé díry Paura11) ve Velkém Magellanově mračnu. Protože on ani Testare navzdory věštbě z Kembayanu12) nezískali během pobytu na asteroidu Amringhar13) zpět své zvláštní schopnosti, vyvinul si bývalý teletemporarier podezření, že je v roce 449 NGL nezavedla Kytoma ke skutečnému stanovišti chronologické tabulky, ale pouze k napodobenině. Ze zbytků zdánlivé chronologické tabulky pozná Paunaro, že se ve skutečnosti jedná jen o neúplný duplikát, která sice obsahovala mnoho informací, ale neměla žádné vědomosti o Třetí ultimatní otázce14) nebo o původu superinteligence ID. Ačkoliv Ellert a Paunaro stráví v černé díře Paura subjektivně jen několik hodin, uplyne v normálním vesmíru mezitím půl roku. Protože Ellert nepřemluví žádného Nakka pro druhý let do černé díry, vydá se s Testarem a Alaskou Saedelaerem pokračovat v pátrání po ID a Kytomě.

V roce 1166 NGL navštíví Perry Rhodan, který odmítnul, převzít na Zemi politický úřad, terraformací obnovenou planetu Halut15). Na Halpatu zanechali Haluťané jen robotickou stanici16). Také Posbiové a Centrální plazma se odebraly na svou domovskou planetu, na Svět sta sluncí.

Jako tvrdohlavý a problematický důsledek Monosovy vlády se ukáže být napětí mezi přirozeně narozenými Invivy a naklonovanými Invitry. Na Mourmalu, planetě v sektoru Simban18), který ovládají Tentra-Bluesané17), vypukne otevřený konflikt mezi Invivy a potomky klonů Omni-Blue-60019), které si Monos nechal vypěstovat ke svým šestistým narozeninám v roce 1049 NGL. Roi Danton a Ronald Tekener20) se marně pokouší obě znepřátelené strany usmířit.

1. září 1169 NGL zakončí Perry Rhodan šestiměsíční diplomatickou cestu Mléčnou dráhou, která ho zavede také do systému Scarfaaru. Na Lokvorthu21) udržují národy Hangaye diplomatickou misi. Zatímco horní polovina Humanidromu22) opět funguje jako muzeum, byla spodní část přenechána Nakkům. V M 13 se může Rhodan přesvědčit, že Arkon v předchozích dvaadvaceti letech nabral díky Atlanovu angažování obrovský rozmach a stal se nejmodernější a nejvlivnější velmocí po LSP. Na Teře žije mezitím 4.7 miliard lidí. Jako poslední snílka se bývalá náčelnice Kidbotů Bliss23) stále ještě statečně brání odpojení od Simusense. 2. září ustoupí nakonec Julianu Tifflorovi, který se o to už dvě desetiletí snaží. Bliss ale zemře, když je od sítě odpojena.

Homer G. Adams a Perry Rhodan stále ještě nevědí, co bylo důvodem decentralizace BÁZE24), zvláště když si NATHAN nemůže vzpomenout26) na návštěvu Ellerta25).

17. září svolá Teury Yezag, galaktický rada Tentra-Bluesanů, zasedání galaktika. Vedle Lingamem Tennarem zastoupených Haluťanů patří nově ke koalici národů také Bionti ze světů v halu Mléčné dráhy27). V hlavním stanu Kosmické hanzy, jejíž řízení Homer G. Adams opět převzal, oznamuje fascinovaně Yezag, že linguidský Mírostrůjce Aramus Shaenor urovnal konflikt mezi Invitro-Klony a Invivy v celém sektoru Simban sám jen díky síle svých slov a výraznému charismatickému vyzařování. Rovněž v sektoru Simban sídlící národ Linguidů ovládá už více než sto let kosmické lety a osídlil dosud čtrnáct slunečních soustav. Jako protislužbu za Shaenorův úspěch přenechá vláda Tentrů na Roostu18) na žádost Mírostrůjce Linguidům systém Jergelen. 24. září se Fellmer Lloyd a Ronald Tekener vydají se space-jetem ELCADOR k systému Jergelen, aby na Rhodanův příkaz Linguidy zkoumali.

Protože Eirene, která už sedm let s Wilomem cestuje vesmírem, ohlásí, že na své pětačtyřicáté narozeniny, 15. září 1169 NGL, poprvé po dlouhé době opět navštíví Zemi, shromáždí se mnoho jejích přátel na Teře. 16. září pocítí Ernst Ellert, Alaska Saedelaere a Testare v malé galaxii Sculptor duchovní moc, která je ale jen duchovním blokem z Mléčné dráhy prchajících Anti-klonů. Teprve 26. září dorazí Eirene s ANEZVAREM 9) do Terranie. Rhodanova a Gesilina dcera, která mezitím upřednostňuje své kosmokratické jméno Idinyphe, se cítí být Nakkům bližší než lidem. Sato Ambush, který při zkoumání titanské pevnosti dorazil k cíli a rozbil duchovní most Nakků, požádá Eirene o podporu. Ta poté vyzve Willoma, aby pararealistu pozval na palubu svého trojzubcovité lodi. 30. září mluví Gesil se svou dcerou o vnitřním tlaku poznat identitu Monosova otce, jejího »zhanobitele«, který stojí jako stín mezi ní a Perry Rhodanem. Idinyphe slibuje, že své kontakty u Nakků využije ve prospěch své matky28).

Odpoledne 30. září přistane překvapivě Homunk29), posel superinteligence ID, s šedesátimetrovou kulovitou lodí v Terranii. Umělá bytost, kterou ID dal Terrancům k dispozici po zničení Poutníka v roce 232630) a která později nenápadně zmizela, předá »Volání nesmrtelnosti«: Během čtrnácti dnů mají všichni nositelé buněčných aktivátorů na Poutníku odevzdat život udržující přístroje, které jim propůjčil ID.