Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1418
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1418
Název:Jeskyně gigantů
(Die Höhle des Giganten)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Nález ve skále – a pád do nekonečna
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec u Sloupů věčnosti

Reginald Bull, Eirene, Gucky, Covar Inguard a Beodu - Rhodanovi společníci

Rongn'ataan - Cantaro

Lakardón - sluha

Icho Tolot - Haluťan se »sžírá«

Věčnoloď překoná horizont událostí černé díry a dorazí do difúzní jasností naplněného miniaturního kosmosu, který udržuje kosmická stanice v jeho centru. Poté co se HALUTA od Věčnolodi odpojí, teleportuje Gucky s Perry Rhodanem do tisíc metrů dlouhé stanice, která se sedm set metrů měřící bachratou zádí a výběžkem na druhém konci má tvar kytary, na jejímž krčku je upevněn čtyři sta metrů dlouhá čepel tomahawku. Když myšob Rhodana brzy poté musí zachránit z moci obrovsky zvětšeného Bekassu, ze kterého vychází silné psionické záření, pochopí oba přátelé, že vyvolení byli údajnými bohy zneužiti ke genetickým experimentům. Nakonec objeví pět rour, hyperenergetické útvary, Sloupy minulosti, do kterých se projektují umělé časoprostorové bubliny. Protože tyto sloupy představují bariéru pro HALUTU, snaží se Rhodan, zjistit frekvenci pulzů, dezintegrátorovým ostřelováním spustit rezonanci, a ztratí přitom vědomí. Pán stanice, Cantaro Rongn'ataan, který se již dříve neúspěšně snažil Terranci vstříknout pro lidi smrtící mutagen, Rhodana zajme. Když Gucky svému příteli společně s Covarem Inguardem přispěchá na pomoc, zabije se Cantaro, který se ukrývá za opticky deformovacím polem, pomocí exploze.

Po návratu Rhodana, Inguarda a Guckyho naváže s HALUTOU kontakt Nakk, který se jmenuje Lakardón a udává, že jako otrok Rongn'ataana byl řídícím specialistou stanice. Slibuje galaktikům přístup k »Zemi za Sloupy«, a slibuje, že jim umožní také zpáteční cestu. Krátce než HALUTA sloupy proletí, vysvětluje Lakardón, že tyto v jazyce Cantarů vlastně znamenají »marmutach-u-fongvannachtok« (Sloupy tvoření minulosti).

V nitru tisíc pět set metrů velkého nebeského tělesa bez života objeví Gucky v jeskyni hromadu jasně se třpytících trosek. Z jejich psionického šeptání zjistí myšob, že se jedná o Chronologickou tabulku z Amringharu1) 2) a že Kronikář ID3) informuje, že na zemi padla kletba. Ze sutě Chronologické tabulky povstane Haluťan Icho Tolot. Zcela pobaven se dozví, že Rhodan palubnímu počítači jeho lodi dal jméno Taravatos (Vysoce důstojný). Tolot vypráví, že se propašoval do Věčnolodi a že asi před sto lety byl jedním Cantarem vylákán do vyhnanství Amringharu. Kronikářem ID sepsaná Chronologická tabulka byla kdysi gigantickou kronikou, která svůj psionický obsah mentální cestou zprostředkovala tomu, kdo se k ní s přiměřeným duchovním postojem přiblížil. Bezprostředně před tím, než před sedmi sty lety padla za oběť kosmické katastrofě, navštívil Chronologickou tabulku Ernst Ellert4), poté co Kytoma5) jeho druha Testareho6) vyzvala k provedení důležité mise7). Po zkáze Tabulky opustil Ellert Amringhar a zanechal tu zprávu, která končí slovy: »Už nejsem ztracen. Jinde musím provést další důležitou věc. Vydávám se na cestu. Vám, kteří tuto zprávu možná najdete, říkám: opět se uvidíme.«8). Když se Rhodan Tolota ptá na zvěsti o své vlastní smrti, odpoví Haluťan, že všechny tyto příběhy se shodují v tom, že se Terranec na útěku zřítil do černé díry a zahynul9).

Tolot označí Lakardóna za podvodníka. Jméno je pouze cantarským slovem pro sluhu, zatímco Nakk se doopravdy jmenuje Tawala. Protože patří k Nakkům, kteří naposledy pracovali se Sothem Tyg Ianem10) a manipuloval s gigantickou černou dírou v centru Mléčné dráhy11), zavolá Rhodan okamžitě cantarskou kosmickou stanici. Tawala vysvětluje, že využil příležitosti, aby konečně zneškodnil dva největší nepřítele nového pořádku, který reprezentuje národ Cantarů. Síť Černých hvězdných cest se bude rozšiřovat dál a dál, a nakonec moc pořádku nebude znát žádné hranice. Rhodan nechá poté jeden Sloup minulosti bombardovat sledem impulzů, které emitoval v kosmické stanici. Když Sloup zanikne, exploduje stanice a časoprostorová bublina se zhroutí. Zatímco HALUTA padá do singularity černé díry, je zaměřena stínovitá cizí kosmická loď12). V oblasti Černé hvězdné cesty se HALUTA objeví v černé, bez konturní nicotě, a Tolot začne vyprávět o svých zážitcích.