Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 860
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 860
Název:Návrat Bezčasého
(Rückkehr des Zeitlosen)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3585
Spáč se probouzí - protisen způsobí chaos
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec vytvoří protisen

BARDIOC - spáč se probudí

BULLOC - inkarnace myslí na ničení

Ganerc-Callibso - Bezčasý se znovu objeví

Need-Koorsch a Moschkatl - velitelé systému Parföx-Par jsou bezradní

Bezprostředně po Perry Rhodanově1) zapojení do BARDIOCOVY celoplanetární symbiózy zneutralizuje jeho buněčný aktivátor Gahlmannův virus. Rhodan, který prožívá fragmenty BARDIOCOVA snu, je ale schopen uvažovat, a pozná, že superinteligence svým vazalským národům nařídila zdrženlivost a protivníky neničit, ale reintegrovat. Protože se mu nepodaří navázat přímý kontakt s BARDIOCEM, rozhodne se Terranec vzbudit spáče pomocí strašlivého protisnu. Obrazy hrůzy v něm tvoří Overhead2), Individuální metamorfové3), Thomas Cardif4), Iratio Hondro5), Anti-ID6), Trevor Casalle7), Laurinové8), Takerové9), Ceynachský lovec z Naupaumu10) a zejména Ulebové11), události, které Rhodan bere z terranských dějin.

Mezitím Ganerc-Callibso1) přistane na BARDIOCOVĚ planetě a ke svému překvapení se od BULLOCA dozví, že se tu nachází Rhodan, o které slyšel už od Zeno a Gayt-Coor v Catronu12) a od Alasky Saedelaereho na Derogwanienu13). Vědomá projekce Kytomy14), která svou sílu získává od Kemoauca15), vysvětlí Bezčasovému, že se po svém vypovězení stala strážkyní Roje a nyní pátrá po svém národu, který se po zjištění, že ho Bezčasí zmanipulovali16), snaží získat jejich moc a ovládnout materiální zdroje. Kytoma ale předpokládá, že zmizí v materiálním propadu17). Kytoma zapřísáhne Callibsa, aby pomohl BARDIOCOVI vrátit jeho spórovou loď k jejímu původnímu určení, aby se tak zabránilo nestaiblitě v systému mezi materiálními zdroji a propady.

Když BARDIOC ve snu spatří útočící Uleby, probudí se. Malé majestáty začnou kvůli přerušení paranormálního spojení umírat a osvobozené národy začínají znovu vytvářet starý pořádek. Hulkoové, kteří už nedostávají žádné další rozkazy od superinteligence, zostří na všech frontách bojové akce. Císařovna z Thermu ale zakáže svým vazalům pronikat do tvořícího se mocenského vakua. V systému Parföx-Par ztratí orientaci také Need-Koorsch, kterého BULLOC právě popohání, aby se svými lidmi pátral po BARDIOCOVĚ mozku.

Mezitím SOL18), ve kterém právě pod vedením Gavro Yaala vzniklo nové radikální seskupení Solánců19), dorazí do galaxie Barxöft. Poselství BARDIOCA, které je zpočátku považováno za rušivé impulzy, se Joscanu Hellmutovi podaří s pomocí SENECY přeměnit na obrázky. Pohled na Uleby dokáže Atlanovi, Reginaldu Bullovi a Galbraithu Deightonovi, že je Perry Rhodan v kontaktu se superinteligencí. Po třech dnech je lokalizován systém Parföx-Par, ze kterého vychází impulzy BARDIOCU. Protože BARDIOCOVY rozkazové impulzy mezitím vyhasly, ignoruje mnoho lodí Hulkooů nacházejících se v systému SOL. Díky vizi Kytomy se Alaska Saedelaere dozví, že BARDIOC potřebuje podporu, a že se Perry Rhodan pokouší superinteligenci pomoci20). Podle instrukcí nositele masky se mutanti spojí do psí-bloku a zaútočí na BULLOCA. Před protiútokem inkarnace jsou chráněni duševním valem, který vychází z obou krystalů Císařovny z Thermu. Nakonec BULLOC uprchne s úmyslem, později se vrátit se silnějšími silami.

Ve stejné době se Ganerc-Callibso setká s Perry Rhodanem a sdělí mu, že musí pomoct BARDIOCOVI v pátrání po jeho spórové lodi. V rozhovoru s Rhodanem vysloví malý Bezčasý domněnku, že lidé hrají v plánech těch, kteří ovládají materiální zdroje, zvláštní úlohu. Zatímco přistane korveta s Guckym a Fellmerem Lloydem, vydá se Ganerc-Callibso pátrat po původním mozku svého bratra. Rhodan vyzve posádku SOL, která také hledá BARDIOCŮV mozek, jestli by ho nemohla odvést v SOL na Drackrioch21), k Císařovně z Thermu.