Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 851
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 851
Název:Kosmická noční můra
(Kosmischer Alptraum)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 990.000 př.n.l. – 3585
BULLOC se bouří - a lov na spáče začíná
Hlavní postavy románu:

BARDIOC - superinteligence spí a sní

BULLOC - čtvrtá inkarnace se povznáší nad svého stvořitele

Perry Rhodan - BULLOCŮV zajatec uprchne

Onklantson - hvězdný tram se obětuje

Ganerc-Callibso - Bezčasový se rozhodne k novým činům

Po tisíciletích ovlivňování pětidimenzionálním zářením galaktického centra mozkové buňky Bardiocova mozku degenerují. Organické kyseliny, které produkuje vnikající hypertrofie, začínají rozkládat vnitřní stěnu kapsle, zatímco Bardioc ve své samotě začíná vést rozhovory s fiktivními partnery. Zemětřesení uvolní úlomek skály, který rozbije zevnitř rozežírané pouzdro, a rostliny, které sem telepatické impulzy Bardiocova mozku přilákali, se spojí s mozkem, který tím získá novou formu vnímání. Bardiocův mozek upadne do spánku a znovu sní starý sen o moci. V následujících letech se mozek rozprostře po planetě a vytvoří své hlízovité odnože, které přenese na zvířata na planetě. S hypnosugestivími impulzy si podrobí Hulkooské spáče, kteří s lodí VOORSCH-XAHN pod velením Penx-Ranoshe zkoumá centrum cizí galaxie Barxöft. Ve strachu z možné pomsty ostatních Bezčasových spojí roztříštěné národní skupinky Hulkooů do dobyvačného národu a ovládne sluneční soustavy ve svém kosmickém sektoru, na jejichž planetách Hulkoové instalují velké odnože jeho mozku jako místodržitele. Bardioc se stane superinteligencí BARDIOC a začíná s budováním své mocenské oblasti.

S přáním znovu vytvořit své původní, skvělé tělo, vytvoří BARDIOC první inkarnaci, kterou nazve CLERMAC (dobyvatel). Protože se ale její buňky vyvinou v monstrózní útvar, nechá pro inkarnaci vyrobit svým vazalským národem energetickou sféru, jejíž psí-refrektor každou bytost nacházející se v ní navenek zobrazuje jako idealizovaný obraz jeho samého. V marné snaze, vylepšit jeho vzhled, dá CLERMACOVI v následujících letech další vědomí, inkarnaci VERNOC (mlžič), a o století později třetí, inkarnaci SHERNOC (ničitel), ale podaří se mu jen rozšířit jejich schopnosti. BARDIOC se proto rozhodne, že při vytváření čtvrté inkarnace bude postupovat opatrně.

Když před tisíciletími jedna z 4729 jednotek průzkumné flotily Hulkooů pod velením Gors-Klaschora v cizí galaxii narazí na vnější stráž Císařovny z Thermu, vzplane kosmická bitva, ve které Hulkoové nakonec po dvou měsících podlehnou mnohem početnějším lodím Císařovny. BARDIOC se rozhodne nejprve stabilizovat hranice své mocenské oblasti a dozvědět se více o cizí superinteligenci, aby jí později mohl zničit.

BULLOCOVI se stále ještě nepodařilo objevit původní mozek BARDIOCA, který chce zničit, aby mohl nastoupit na jeho místo. Zatímco inkarnace Perry Rhodanovi vypráví stále více z historie superinteligence, objeví Terranec, že se rána, kterou mu na SOL způsobil Preux Gahlmann1), začíná zaněcovat. Rhodanův pokus vzbudit spícího BARDIOCA, aby ho mohl varovat před BULLOCEM, zůstane bez úspěchu. Když Rhodan společně s Onklantsonem chtějí Hulkooy přimět k navázání kontaktů se superinteligencí, objeví se BULLOC. Aby Rhodana zachránil, pronikne Onklantson do sféry inkarnace. Znenadání ale obklíčí Terrance stovky zvířat a chrání ho svou mentální silou, která je posilována okolními orgány BARDIOCA. Během svého útěku vyvine Rhodan teorii, že jeho buněčný aktivátor Gahlmannův virus neneutralizoval, protože teprve díky viru vznikla živočišná komponenta1) umožňující symbiotický kontakt s BARDIOCEM, do jehož planetární symbiózy není zapojena žádná inteligencní bytost. BULLOC vyvrhne umírajícího Onklantsona ze své sféry a sdělí Rhodanovi přes insektoida, že ho zabije, jakmile mu pomůže najít úkryt mozku. Se růstem živočišné komponenty narůstá v Rhodanově mozku pocit sounáležitosti s přírodou planety. Terranec nakonec usne, po několika dnech sroste s rostlinami a výběžky BARDIOCA a začne společně se superinteligencí snít jeho sen2).

Ganerc najde ve svém hradu zprávu Kemoauca, který mu sděluje, že Ariolc zešílel3), že cizinci zabili Murcona4), že Partoc nejspíše zemřel a že Lorvorcovi se jeho hrad stal hrobem5). Kromě toho mu oznamuje o odsouzení Bardioca a rozhodne se nechat na Ganercovi, jestli ho osvobodí. Poselství končí varováním, se kterým odchází za materiální zdroje6). Ganerc zapečetí svůj hrad a vydá se na svět Bardioca2).