Perry Rhodan 830 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 830
Název:Čtvrtá inkarnace
(Die vierte Inkarnation)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
BULLOC se probouzí - a únosce je unesen
Hlavní postavy románu:

BULLOC - mocný je zrozen

Perry Rhodan - Terranec opouští SOL

Preux Gahlmann - muž se stává zvířetem

Puukar - velící válečník Císařovny z Thermu

Atlan - Arkonidan přebírá velení nad SOL

SOL-buňka 1, do jejíhož skladiště 23 byla proti vůli Solánců umístěna sféra s CLERMACEM, SHERNOCEM a VERNOCEM, je pro jistotu odpojena od zbytku lodi. Uvnitř sféry se probudí BULLOC. BULLOC ví, že CLERMAC je první inkarnace BARDIOCU, že z něj vzešel VERNOC a z něj nakonec SHERNOC. On sám, BULLOC, je posledním a ojedinělým stupněm v BARDIOCOVĚ pokusu o seberealizaci. S vědomím, že v sobě obsahuje veškerou moc a schopnosti svých třech předchůdců, začíná čtvrtá inkarnace odstraňovat CLERMAC, SHERNOC a VERNOC, protože v nich vidí jen rušivý faktor v boji proti Císařovně z Thermu.

Ve stejné době se Solánec hangárový inženýr Preux Gahlmann, kterého pokousala myš Custer, kterou molekulární biolog Fengor naklonoval z kusu masa, se začne chovat jako hlodavec. Protože chce SOL BARDIOCOVI dát jako dárek, podrobí si až na Gahlmanna BULLOC posádku SZ-1 a nařídí jí spojení s ostatními segmenty SOL. Perry Rhodan je i přes svou obezřetnost kousnut blouznícím Gahlmannem do ruky1). Rhodan zmateného přemůže a uvězní.

Přilákán impulzy krystalu darovaného Rhodanovi Císařovnou z Thermu se Puukar2) přiblíží s flotilou Choolků a hrozí, že zničí SOL i s BARDIOCOVÝMI inkarnacemi. Rhodan poradí BULLOCOVI, aby SOL opustil, nabídne sebe jako rukojmí a je přijat do sféry inkarnace, která zmizí v hlubinách vesmíru3). Zatímco se Puukar okamžitě vydá pronásledovat BULLOCA4), převezme Atlan 16. dubna 3584 velení nad SOL a jmenuje vedle Galbraitha Deightona a Fellmera Lloyda také Joscana Hellmuta svými zástupci, aby tak získal spolupráci Solánců. Generační loď nabere kurs na soustavu Medailon. Alaska Saedelaere najde Rhodanův krystal a uschová ho, aby ho později mohl vrátit jeho právoplatnému majiteli5).

Ve vězení se bytost, která kdysi byla Preuxem Gahlmannem, zabije, když si prokousne tepny.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál