Perry Rhodan 831 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 831
Název:Patrola Molekulárních metamorfů
(Patrouille der MVs)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Molekulární metamorfové v soustavě Medaillon - dávají lidstvu hádanku
Hlavní postavy románu:

Tatcher a Hainu - Marťan se strachuje o svého ztraceného psychopartnera

Atlan - Arkonidan vede SOL zpět do systému Medaillon

Grukel Athosien - Koncept pokračuje ve své úloze

Glaus Bosketch - muž, který se považuje za silnějšího, než je

Kerrsyrial a Thon-Bherkahn - dva Molekulární metamorfové v systému Medaillon

Na Luně1) se objeví Grukel Athosien se stovkami dalších Konceptů a převezmou IRONDUKE do své moci. Zatímco superbitevní loď odlétá na Goshmos Castle, dosahuje SOL do systému Medaillon, ve kterém není po lodích Hulkooů ani památky.

V jiném sektoru galaxie Ganuhr se shromáždilo sedm Gys-Voolbeerahů2) Vhuum-Dyra, Moolkergh, Thon-Bherkahn, Kerrsyrial, Brekh-Taam, Kaalech3) a Naphoon3) na konferenci ve staré výzkumné stanici neznámého národa, ze které si udělali operační základnu, poté co byla G'DHON KARTH TBA (SVĚTLO Z TBA) při příletu do Ganuhru zničena lodí Hulkooů. 3.5 kilometru dlouhý kus trosek obíhá s výzkumnou stanicí, které Molekulární metamorfové dali jméno Ghor-Chrane, velkou modrou komponentu dvojhvězdy, která ze svého menšího žlutého společníka vysává velké množství hmoty. Molekulární metamorfové prodiskutovávají nejnovější události v Ganuhru a vidí v lidské schopnosti, podřídit svůj vlastní život zájmům celku, šanci na obnovu Tba. Pochybují ale, že by svobodymilovní lidé byli ochotni podrobit se Tba, ZÁKONU. S malou kosmickou lodí stanice Ghor-Chrane, kterou rovněž nazvou G'DHON KARTH TBA, odletí Kerrsyrial a Thon-Bherkahn do systému Medaillon.

Zatímco Thon-Bherkahn přijme na Goshmos Castle u přistávací plochy IRONDUKE vzhled Muciera, aby mohl pozorovat Koncepty, vydává se Kerrsyrial do Terranie. V mylné domněnce, že se jedná o významnou osobnost, imituje Gys-Voolbeerah Glause Bosketche4). V Bosketchově masce se Kerrsyrial dostane až na palubu SOL.

V generační lodi se Dalaimoc Rorvic od přítomnosti BULLOCU v SOL opakovaně nedobrovolně dematerializuje, vysílá na mutanty psionické záření a nakonec zcela zmizí. Navzdory tomu dá Atlan Rorvicově psychopartneru Tatcherovi a Hainuovi rozkaz, aby společně s počítačovými inženýry Ofoolem Ngororkem a Havalem Melnikem jakož i Guckym, Reginaldem Bullem a Geoffry Abelem Waringerem odletěli ve space-jetu na Goshmos Castle. Před startem si Marťan promluví s Bosketchem. Za mentální šeptání během rozhovoru zpočátku a Hainu činí zodpovědného Rorvica, jehož vědomí se pravděpodobně ukrývá v jeho modlitebním mlýnku. Teprve když pozná, že k němu promlouval amulet Sagullia Eta5), pochopí, že zdánlivý Bosketch je Molekulární metamorf. Protože se obává, že Bosketch mohl být jako bývalá obět Malého majestátu podroben paranormálnímu výslechu, který Gys-Voolbeerahové v zoufalých situacích provádějí, odešle Marťan přes parapsí medičku Tomay Lydonovou zašifrovanou zprávu o Kerrsyrial-Bosketchovi, což mu dá příležitost prchnout ze SOL.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál