Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 804
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 804
Název:Časové kladivo
(Der Zeithammer)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582 / 3583
Vrátili se - a najdou Zemi bez lidstva
Hlavní postavy románu:

Glaus Bosketch - vůdce průvodu k místu "zcela nového štěstí"

Walik Kauk - první oběť "Časového kladiva"

Perry Rhodan - Terranec nachází Zemi bez lidstva

Kulliak Jon - strážce z Palatky

Gerogrosch - velitel Hulkooů

Mitsino - nejstarší Iti-Iti hledá nového boha

V létě roku 3582 se historik Tero Kalasanti, specialista na dějiny Říše římské, indiánská princezna Yma Anahuac, prostitutka Kolibri Manon a Sepi Altamare, který dříve dohlížel na čistící roboty, se pod vedením Glause Bosketcha1) vydají z Říma na sever. K průvodu se připojí další lidé, kromě jiných jeskyňolog Ver Bix. Skupinka dosahuje na jaře 3583 pobřeží Baltského moře a potom se starou lodí přeplouvá průliv mezi Frederikshavn a Göteborgem. Uprostřed roku 3583 se nakonec jedenadvacet mužů, šestnáct žen a deset dětí, všichni naplnění pocitem velkého štěstí, dostanou do Namsos, kde jsou duševně podmanění Malým majestátem1). Místodržící CLERMACu přemění vědomí svých lidských otroků tak, že vyšlou telepaticko-sugestivní volání ke zmizelému lidstvu, které je zachyceno i na planetě Intermezzo, na které se už rok zdržuje Terra-Patrola. Podvědomé impulzy zotročených tam vedou k fenoménu, který Sante Kanube označí jako Časové kladivo. Jednotliví členové Terra-Patroly se dočasně považují za osoby z terranských dějin. Nejprve se Walik Kauk dočasně považuje za římského císaře Diokletiana. Poté se Bilor Wouznell cítí být lovcem z doby kamenné a Sailtrit Martlingová jako princezna Inků, jejíž vojsko bojuje proti Franciscu Pizarrovi. V klamné představě, že je Iratio Hondro, obman z Plophosu2), odlétá Jentho Kanthall s BALDWIN TINGMER k lodi Hulkooů, která se k Intermezzu přibližuje. V poslední vteřině před tím než stačí zaútočit, ho přemůžou Walik Kauk a Bluff Pollard.

Mezitím objeví Mitsino, nejstarší z Iti-Iti3), na Goshmos Castle člověka, který za sebou vytváří rovnou čáru v zemi. Mucier ho nechá jako nového boha zajmout a podle slov, které jako první vyslovil, mu dá jméno Ofedam. Ačkoliv je nový bůh pro jistotu uvězněn, zmizí beze stopy.

Mezitím dorazila SOL do galaxie Ganuhr, vzdálené 1.3 miliardy světelných let od říše Císařovny z Thermu, a dostala se do vzdálenosti pěti světelných hodin od systému Medaillon. Gucky, Meek Plancher a jedenáct dalších Solánců odletí s korvetou K-XVI k Zemi a zjišťují, že je opuštěná a nezachytí ani žádné impulzy od NATHANA. Gucky si ale všimne nebezpečných impulzů Malého majestátu. Když se k nim přiblíží dvě stě metrů dlouhá loď Hulkooů4), teleportuje se myšob do jejího vnitřku a setká se s velitelem Gerogroschem.

Protože hrozivé cizí mentální impulzy brání přistání na Zemi, odletí Reginald Bull s korvetou ke Goshmos Castle. Když u zničené terranské základny najdou mrtvoly čtyř Terranců a jednoho Muciera5), vydají se Bull a jeho průvodci k Mucierům. Mitsino mu vypráví o dvou návštěvách Terra-Patroly6) a o zmizelém bohu Ofedamovi. Terranci zjišťují, že brázda, kterou neznámý s pomocí desintegrátoru vyrýval do půdy planety, rozděluje Goshmos Castle ve dví7).

Aby zjistil, jestli se na Zemi ještě zdržují příslušníci skupinky, která navštívila Goshmos Castle, nechá Bull odvysílat dotaz, za je bezpečné odletět na kosmodrom Lahore, o kterém si myslí, že je Hulkooům neznámý, což vyloučí lidi zmámené pověřencem BARDIOCu. Raphael8) přijme radiogram v Palatce a odpoví, že varuje před přistáním na Zemi. Zmínka o Palatce připomene Perry Rhodanovi okamžitě Sigance Kulliaka Jona9), který stanici už dlouho hlídá, protože mu Rhodan kdysi zachránil život.

Poté co se SOL přiblíží blíže k systému Medaillon, zjistí Geoffry Abel Waringer z měření, že aphilický Waringerův efekt slunce Medaillon10) už více neexistuje. Kromě toho je objeven mentální signál, ve kterém čtyřicet až padesát lidí volá po zmizelých bratrech a sestrách, ale Gucky cítí, že volání není dobrovolně vysílané. Se space-jetem SJ-38 odlétá Atlan, Bull, Waringer a Gucky na Měsíc. Raphael poté vyšle Kulliaka Jona, kterého předtím paralyzoval, aby ho ochránil před vábením Malého majestátu, jako posla v automatické lodi k pozemskému Měsíci11).