Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 838
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 838
Název:Ráj Ohňoletců
(Paradies der Feuerflieger)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Planeta umírá - a vniká nový svět
Hlavní postavy románu:

Grukel Athosien, Claudio Ektem a Kherub Palm - velitelé projektu Domov II

Jentho Kanthall - šéf Terra-Patroly

Homer G. Adams, Walik Kauk a Augustus - trojice nevítaných návštěvníků na Goshmos Castle

Mitsino - nejstarší ze všech nejstarších na Goshmos Castle

Na Luně a na Goshmos Castle1) zintenzivňují Koncepti svou aktivitu. 31. října 3584 začnou NATHANOVY loděnice se stavbou osmi velkobitevních lodí třídy GALAXIE, které mají být dokončeny během několika dnů. S pomocí programovatelných snových projektorů vyvolají Koncepti, jejichž projekt »Domov II« na Goshmos Castle vede Claudio Ektem a Kherub Palm, v Mucierech představu rajského světa. Se dvěma velkobitevními loděmi, které nechal dříve na Luně postavit Grukel Athosien, jsou zpočátku převezeni zástupci všech 112ti mucierských kmenů na Kytholg, čtvrtou planetu 1008 světelných let vzdáleného slunce Chanquor, která vyhovuje jejich životním požadavkům. Na základě jejich nadšeného popisu tamních podmínek jsou všichni Ohňotletci připraveni přesídlit se do nového ráje, s výjimkou Mitsinoa, nejstaršího z Iti-Iti2), který skočí ze svého hradu, aby obětí svému národu ulehčil přítomnost v ráji. S osmi novými velkobitevními loděmi opustí Koncepty Lunu, a 10 velkých lodí může začít s transportem Mucierů na Kytholg3).

Mezitím dorazí Homer G. Adams s Walikem Kaukem a Augustusem ve space-jetu NADELDENKER Terra-Patroly na Goshmos Castle a pozoruje, jak Koncepty pracují s projektory situačního transmiteru, které zná z bojů proti »Mistrům ostrovů«4). Claudio Ektem zabrání Adamsovi poškodit jeden z projektorů. Protože chce přinutit Koncepty ke zřeknutí se jejich plánu, nařídí Roi Danton, aby celá Terra-Patrola přistála se všemi kosmickými loděmi na Goshmos Castle. Grukel Athosien vyzve nežádoucí návštěvníky, aby planetu opustili, a vysvětluje Dantonovi, že se Goshmos Castle rozdělí na dvě polokoule, protože EDEN II, nový domov Konceptů, má mít stejnou formu jako Poutník, sídlo ID, ze kterého Koncepti pocházejí. Planeta bude během degenerativního transičního procesu odhmotněna a hned na to nově zformována, takže vzniklé planetární polokoule nebudou obsahovat žádné rozžhavené magma. ID jim ale zamlčel, proč byl zrovna Goshmos Castle vybrán k vytvoření EDENU II. Athosien dále ujišťuje, že NATHAN bude po dokončení EDENU II Terrancům opět téměř neomezeně k dispozici, a že výroba bojových lodí byla dohodnuta mezi Měsíční biopozitronikou a superinteligencí. Jakmile bude EDEN II dokončen, má deset lodí postavených Koncepty přejít do vlastnictví budoucí Pozemské vlády. Kromě toho Athosien prozradí, že Země bude přemístěna ze svého současného stanoviště5). Terranci opustí Goshmos Castle a Koncepti přejdou na palubu svých deseti kosmických lodí.

15. listopadu 3584 začne v 17.34 hodin Terranského času transformační proces. Rozdělení planety je inicializováno osmi transmiterovými stanicemi, a Goshmos Castle díky podél rovníku instalovaným stabilizátorům rozdělí na dvě půlky. Žár planetárního jádra se přemění na hyperenergii, která je v obou planetárních polovinách zachycena v hyperbariových centrech. Po jedenácti minutách krouží obě polokoule ve vzdálenosti 300 tisíc kilometrů kolem jejich společného těžiště.

Velitel Hulkooů Xehmer-Naad6), který se s osmi loděmi přiblížil k systému Medaillon, proces pozoruje a informuje inkarnace BARDIOCU. Ty mu sdělí, že od této chvíle je zóna kolem Medaillonu o průměru deseti tisíc světelných let uzavřená pro Hulkooy.

Na Zemi se mezitím materializuje bezpočet lidí.