Perry Rhodan 264 (Česká obálka) Perry Rhodan 264 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 264
Název:Invaze mrtvých
(Die Invasion der Toten)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Mistři ostrovů
Vydáno poprvé:1966
Vydáno v češtině:2000
Čas děje: 2404 / 49.988 př.n.l.
Vracejí se zpět k Zemi – ale o 50000 roků dříve
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan potká své předky

Perry Rhodan - šéf Solárního impéria se dozví o existenci prvního impéria lidstva

Major Sven Henderson - jeho korveta se opozdí v reálném čase

Joakin - duplo s nejvyšší kvótou spolehlivosti

Icho Tolot - ani Haluťan není nezranitelný

Hakhat a Tughmon - admirál lemurské říše

Orghon - časový agent pánů Andromedy

Protože počítá s pastí, naléhá Atlan opustit systém Big Blue, aniž by se vzdal expedičního cíle, nalezení slunečního šestiúhelníkového transmiteru v centru Andromedy. Perry Rhodan ponechá CREST III ale nadále na orbitu kolem jediné planety systému, ze které neznámí, kteří se označují za válečné zajatce, volají o pomoc. Je vypuštěno deset korvet páté flotily majora Svena Hendersona.

Mezitím dostane tefrodský velitel eskadry Joakin 124 z hlavní centrály, která je při spojení reprezentována »Velkým symbolem«, dvěma galaxiemi na černém podkladu, rozkaz aktivovat mocenské prostředky planety Big Blue proti domnělé halutské lodi.

26. dubna 2404 odstartuje Henderson s korvetou KC-41, aby prozkoumal přibližující se kosmickou loď. Bezprostředně poté se Big Blue nafoukne, povrch planety se náhle změní v kamenitou poušť a mocné energetické sloupy začnou vysávat modré obří slunce. Tažný paprsek přitáhne CREST k pouštnímu světu, který dostane jméno Vario. Henderson a jeho muži vidí, jak se CREST III a devět korvet páté flotily zdánlivě rozplynou. Okamžitě poté vyrazí zpět na KA-laciný.

Vario funguje jako silný generátor proměnného pole, které prořezává zakřivení siločar šesté dimenze. Zatímco je vlajková loď Solární flotily absolutním nulovým polem přesouvána do minulosti, pozoruje posádka v šílené rychlosti zpět se ženoucího proudu času, jak je Vario obydleno Tefrody. Situačním transmiterem jsou poté CREST a korvety přesunuty ke slunečnímu transmiteru v centru Andromedy, který je jako jeho protějšek v Mléčné dráze tvořen šesti modrými obřími hvězdami a který terranské lodě přesune do Mléčné dráhy. CREST III a devět korvet se materializuje nad planetou Kahalo1), která se v té době nachází v rozkvětu a je obklopena velkou strážní flotilou. Muži CRESTU se dozvědí, že impérium zcela člověku podobných Lemurů se už devadesát dva let zoufale brání proti Haluťanům, kteří v této epoše jednají agresivně a nemilosrdně2). Kahalo je centrem ohromné evakuační akce. Protože admirál Hakhat, vrchní velitel centrální transmiterové zóny, dostal hlášení o přesunu halutské lodi z Andromedy, je CREST nejdříve ostřelován rezonačními paprsky, speciálně naladěnými na krystalickou tělesnou strukturu Haluťanů a Icho Tolot ztuhne. Atlan vydává CREST vůči Hakhatovi jako novou konstrukci kolonistů z Tefrodu v soustavě Tefa3).

Překvapivě se dozví Atlan, že centrální svět lemurského impéria je Země, která v současnosti nese jméno Lemur4). Protože padesát tamních Tamratů disponuje společně sto padesáti hlasy, má Lemur jasnou politickou převahu vůči Tamaniím, 111 hvězdným provinciím lemurské říše, které je každé ovládáno jedním Tamratem, který má ale každý jen jeden hlas.

Poté co se probudí ze strnulosti, vysvětluje Icho Tolot, že boj jeho národa proti Lemurům se uskutečnil asi padesát tisíc let před Kristem. Rhodan pozná, že také Akonané, předchůdci Arkonidanů, jsou potomky Lemurů, kteří zůstali v Mléčné dráze5). Pozitronické vyhodnocení udává, že Mistři ostrovů s pomocí Varia přivážejí lidský materiál z minulosti.

CREST III dorazí do Sluneční soustavy, jejíž obranné svazy jsou pod velením admirála Tughmona. Až k dráze druhé planety se rozšířil prstenec z plynů a úlomků horniny. Jedná se o zbytek Haluťany zničené planety Zeut6), která kroužila mezi Marsem a Jupiterem kolem Slunce. Kvůli světelné absorpci vyvolal červeně zářící prstenec plynů dobu ledovou na planetě Lemur, jehož povrch se jasně odlišuje od pozdějšího obrazu Země. Tichomořský prostor vyplňuje velký kontinent Lemuria7), který je svou východní stranou spojen s oběma americkými subkontinenty. Atlantis8) je spojena zemním mostem s Afrikou a Jižní Amerikou. CREST III přistane na obrovském kosmodromu Lemurie.

Protože Tamrat Orghon, který je ve skutečnosti časovým agentem Mistrů ostrovů, cítí, že je jeho mise, kterou plní na rozkaz pánů Andromedy, ohrožena objevením CRESTU, vstoupí na palubu cizí lodi. Konfrontace s telepatem Guckym přinutí Orghona, aby se rychle vzdal své masky, a zahalí se do silného individuálního štítu. Tefrod pozná Terrance, protože během dobývání reléových transmiterů Twin a Horor solárními jednotkami řídil z Andromedy akci Maahků9). Rádiově se Orghon snaží své vědomosti, že se Terranci zdržují na palubě domnělé halutské lodi, předat dále. To umožní vlnosprinterovi Tronaru Woolverovi překonat jeho individuální štít a časového agenta zabít.

CREST III opustí Lemur. Z podkladů, které teleportéři obstarali, vyplívá, že se terranská loď zdržuje v roce 49‘988 před Kristem, tedy že byla vržena 52‘392 let do minulosti.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál