Menu

Tamrat (lemursky Tamar) byl ministerský předseda Tamania (lemursky Taman). Ve Velkém Tamaniu měli pozice premiérů.

Kromě nich existovali Vysocí Tamrati (lemursky Tamaron) z Lemuru, svým způsobe speicální vedoucí rezortu neboli "ministři" lemurské centrální vlády Velkého Tamania (lemursky Kar'Tamanon). V ranných dobách Lemuru byli Tamaronové vládci měst opevněných proti Konosům a předsedali schůzím vlády.

Hlasovací právo

Zatímco Tamrati (Tamarové) 111 vládních okrsků (Tamanií) měli jen jednoduché hlasovací právo ve Velké radě Lemuru, mělo 50 Tamratů (Tamaronů) z Lemuru trojnásobné hlasovací právo. Mohli tak v klidu přehlasovat regionální Tamary ve vysoké radě.

Tato nerovnováha se starala o konflikty mezi rodným světem a jednotlivými Tamany, docházelo k pokusům o separaci a k ozbrojeným konfliktům. Mnoho vědců se stáhlo z veřejného života, a separaci podporovalo. Ojediněle bylo plánováno napadnout Lemur.

Krish'uny

Tamrati se vyznačovali Krish'uny, "živými plášti" z planety Darak, kterým se připisovali zvláštní vlastnosti. Krish'un dělal ze svého nositele zmocněnce (to mu především dávalo přístup k důležitým stanicím a k tajným datům). Kromě toho Tamrati s živoucím oblekem mohli měnit svou image, aby ještě více podtrhovali své zvláštní postavení mezi obyvatelstvem.

Známí Tamrati

Sardaengar - Vysoký Tamrat z Lemuru (pravděpodobně pro psí-výzkum), zmizel v roce 6204 dha-Tamar při pokusu se slunečním dodekaedrem Kharag do Obsidiánské trhliny

Nefori Ashia - Vysoká Tramratka z Lemuru pro psí-výzkum

Nevus Mercova-Ban - Vysoký Tamrat z Lemuru pro psí-výzkum (nástupce Nefori Ashia)

Noral Atorem (alias Selaron Merota) - Vysoký Tamrat z Lemuru pro vědu

Frasbur - Vysoký Tamrat z Lemuru a Kahalo, časový agent Mistrů ostrovů

Markam - Vysoký(?) Tamrat, předseda Klubu Luna

Masin - Vysoký(?) Tamrat, šéf kosmické kontroly

Merlan - Vysoký Tamrat pro otázky vědy na Lemuru, předseda Klubu Luna

Orghon - Vysoký Tamrat z Lemuru pro zásobování, časový agent Mistrů ostrovů

Ba'jonta - Tamrat 38. Tamania

Matrag Kehoe - Tamrat 103. Tamania

Touja Kehoe - Tamratka 103. Tamania (dcera a nástupkyně Matraga)

Scimor - jeden z revoltujících Tamratů, stáhl se do systému Scorch

Thaburac - Tamrat 87. Tamania (Akon). Zlatý Talossa - časový agent Mistrů ostrovů - zavraždil Thaburaca a v jeho tělesné masce nastoupil jeho místo.

Titul Tamrat byl používán také nástupnickými lemurskými národy. Například v Andromedě:

Mirona Thetin - Vysoká Tamratka systému Sulvy alias Faktor I Mistrů ostrovů

nebo v izolovaných minitamaniích, které vznikli v centrální oblasti rozpadlého 38. Tamania (Kharagtam), kulovité hvězdokupě Omega Centauri (lemursky Hol Annasuntha = Ostrov bezpečí).