Selaron Merota

Informace o postavě:
Další jména:Lesal Atorem, Arsoen Atorem, Noral Atorem
Datum narození:24.500 před Kristem
Národ:Lemurové

Selaron Merota je lemurský hyperfyzik, který se narodil kolem roku 24.500 před Kristem.

Byl otcem Ermigy a Mirony Thetin. Merota objevil s Agaiou Thetin na bezejmenné planetě v Andromedě, kterou později Agaia pokřtila na Tamanium, hyperpole regenerující buňky, takzvaný dech stvoření, který vznikalo z hyperkrystalů, které se vyskytovali jen tam. Při použití těchto hyperkrystalů vyvinul pro Agaiu předchůdce lemurských buněčných aktivátorů a multiduplikátor. (poznámka: podle výroku Nermo Dhelima jim tyto aktivátory dal ID. Tento výrok se ale připisuje na časoprostorovou zmatenost ID.)

Ačkoliv Selaron zjistil, že Agaia si s jeho přístroji chce podrobit Andromedu, stále přístroje zdokonaloval. Sám se stal nesmrtelným a stáhl se zpět na planetu. Manipulován Agaiou nezjistil, že se ona společně s dalšími relativně nesmrtelnými vědeckými špičkami Lemurů stala šéfkou teroristické organizace Mistři ostrovů, která převzala neo-lemurskou říši.

Když mu Agaia řekla pravdu, musel vyřešit problém časové smyčky, ve které vzestup Mistrů ostrovů vedl k umožnění útěku Lemurů z Mléčné dráhy. Od dlouho žijících obyvatel planety zjistil Selaron, že buňky regenerující účinek aktivátorů zkracuje život všem ostatním Lemurům.

Po té, co pochopil, co svými výtvory způsobil, rozhodl se všechny buněčné aktivátory zničit. Dále naplánoval, jak by se s Ermigou ochránil před zásahem Agaii. Při experimentu Mirony Thetin duplikovat buněčný aktivátor její matky pomocí multiduplikátoru, aby se tak stala nezávislá na Selaronu Merotovi, se jí ho povedlo zničit. Protože jí přítomný Selaron neoznámil výsledky svých pokusů a tak zavinil brzkou smrt Agaii, chtěla ho Mirona zabít.

Agaia ale tento rozkaz zrušila a dala mu a Ermigoe krátce před smrtí dost času na útěk. Mirona ale přísahala, že se jednou pomstí.

Aby sebe a svou dceru Ermigou zachránil, uprchl Selaron přes Lemurii (Vario) do lemurské minulosti a přes sluneční šestiúhelníkový transmiter poté do Mléčné dráhy. Selaron a Ermigoa tam v různých maskách ovlivňovali lemurské dějiny. Součástí jejich plánu bylo jednou zbavit Mironu moci.

ID nebo ANTI-ID

Selaron Merota byl po útěku s dcerou do minulosti několikrát kontaktován od ID nebo od Anti-ID, zejména během provádění nebo při dokončení svých vědecko-technických projektů. Zda také objev možnosti technického využití dechu stvoření ve formě buněčných aktivátorů byl inicializován superinteligenci, není známo, je to ale pravděpodobné.

Jiné identity

Lesal Atorem

Kolem roku 50.373 před Kristem objevil Selaron cestu do Andromedy přes sluneční transmiter v identitě Lemura Lesala Atorema. V roce 50.350 před Kristem použil znovu jako Lesal Atorem poprvé oficiálně na lodi LEMUR transmiterovou trasu do Andromedy.

Arsoen Atorem

Selaron Merota objevil v roce 50.197 před Kristem (6203 dha-Tamar) jako Arsoen Atorem na planetě Darak živé přehozy Krish'uny. Napříště je Tamrati z Velkého Tamania nosili jako symbol své moci a jako identifikaci vysokého postavení.

Noral Atorem

V době lemursko-halutských válek vystupoval Selaron v postavě lemurského šéfvědce a Vysokého Tamrata Norala Atorema. Kolem roku 50.025 před Kristem (6375 dha-Tamar) nechal mikrotrpaslíka Kobolda, jehož hyperspektrum bylo identické s Apsusem, umístit do Tergham-Trio. Vysoký Tamrat Nevus Mercova-Ban se domníval, že mikrotrpaslík měl sloužit k vybudování slunečního transmiteru ve Sluneční soustavě, jakmile by se rozptýlil mrak planetárních trosek a prachu vniklý po zkáze Zeutu.

Dále spustil projekt cizí tělo, kde experimentoval a Abjinskými smysly Zeut-Ellwen, a po vzoru pedotransferovaných Cappinů usiloval oddělení ducha od těla. Tímto způsobem chtěl převzít vůdčí osobnosti Bestií.

Mnohem později, v roce 42.125 před Kristem, se Selaron a Ermigoa pokusili použít časovou stanici Regnal-Ortona, Faktora VII Mistrů ostrovů, v poušti Yssods na Traversanu. Když poté byli Hvězdným lanem zapojeným do stand-by módu vrženi do minulosti, podařilo se jim zastavit cestu až díky časoběžci Takererů, který ručně aktivoval návratový program, protože automatika byla poškozená. Po svém návratu zahalí časovou stanici do slabého labilního pole, které pracuje na základě modifikovaného nulového pole, podobně jako antitemporální slapové pole. Tím stanici odklidili na 47.000 let ze standardního vesmíru.

O dalším osudu Selarona není nic známo.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál