Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Zeut
hledat
Astronomická data:
Průměr:10.388
Doba rotace:37.78 h
Doba oběhu:2.98 let
Gravitace:0.96 g
Pořadí od hvězdy:5
Soustava:Sluneční soustava

Bývalá pátá planeta Sluneční soustavy byla Lemury nazývána Zeut a Cappiny Taimon. Byl kromě Pordyporu, domovského světa Paramagů, jedinou známou planetou v Mléčné dráze, která se z větší části sestávala z PEW-kovu. Zeut měl osm kontinentů, průměr 10.388 km, dobu rotace 37.78 h a gravitaci 0.96 g.

Planeta obíhala zpočátku na protáhlé eliptické dráze se sklonem 24° vůči ekliptice, přičemž perihélium bylo 110 milionů kilometrů, afélium 10.5 miliard kilometrů a oběžná doba 298 let. Flóra a fauna (Arckerové, Croccisory, Spicoulové) se těmto podmínkám přizpůsobila a probouzela se jen na krátkou dobu, kdy byly podmínky životu přívětivé. Je možné, že Zeut byla zachycená planeta.

Po korekci dráhy v roce 50.840 před Kristem (5560 dha-Tamar) Lemury získal Zeut oběžnou dobu 2.98 let, perihélium 400 milionů kilometrů a afélium 450 milionů kilometrů. Sklon k ekliptice zůstal 24°. Domorodá flóra a fauna vymřela kvůli změněným podmínkám.

Dějiny:

200.000 před Kristem

Kolem roku 200.000 před Kristem se Zeut nachází ještě na extrémní eliptické dráze. Dva z osmi kontinentů Taimonu nazvaly Takerové Schweipon a Koptey. Takerové provozovali na planetě svůj projekt Proconis.

Ve svém městě Havala na Koptey budovali sluneční satelit neboli satelit smrti. Terranci se pokusili expedicí s deformátorem nulového času uložit do slunečního satelitu sextagoniovou bombu.

51.988 před Kristem

Paramagové objevili Zeut v roce 51.988 před Kristem při výzkumné výpravě, jako jediný další svět v Mléčné dráze, který obsahuje PEW. Kvůli sabotáži jejich obrovská meteoritická kosmická loď nedoletí na Zeut, ale zřítí se na Asporc.

51.900 před Kristem

Při svém rozšiřování ve Sluneční soustavě od roku 51.900 před Kristem (4500 dha-Tamar) objeví Lemuři na Zeutu takerské pozůstatky. Tím se jejich technologický vývoj značně urychlil.

Kvůli hyperzáření PEW-kovu vznikla na planetě Zeut Paradoxní-inteligence neboli megainteligence ZEUT. Lemurská civilizace byla symbiózou sloučena s megainteligencí ZEUT. Platilo to speciálně pro Lemury žijící na Zeutu. Tato skupina obyvatel, nazývána Zeut-Ellweni, disponovala kvůli zvýšené koncentraci kovu (v jazyce Lemurů Drokarnam) a paražláze slabými psí-schopnostmi a sloužila také jako kontaktní osoba k ZEUTovi.

50.950 před Kristem

V roce 50.950 před Kristem (5450 dha-Tamar) začal projekt, který požadovala megainteligence ZEUT, a který měl uvést Zeut na normální oběžnou dráhu. Přitom bylo nasazeno první primitivní sluneční čerpadlo. ZEUT zesílil parapsychycky gravitační projektory, které planetu během 110 let odvlekli na novou oběžnou dráhu.

50.080 před Kristem

Překvapivý první útok Bestií v roce 50.080 před Kristem (6320 dha-Tamar) na Sluneční soustavu, mohl být odvrácen jen díky zákroku megainteligence ZEUT a jejich hypnosugestivních impulzů.

50.068 před Kristem

Při hromadném útoku 50.068 před Kristem (6332 dha-Tamar) na Zeut se Bestiím podařilo planetu s megainteligencí zničit. Na základě nestability PEW-kovu se Zeut téměř úplně rozpadl. PEW-obsahující mračno prachu vedlo k poslední době ledové na Lemuru a bránilo hyperzářením Lemury před útoky Bestií.

3444 po Kristu

V roce 3444 došlo v souvislosti se Staromutanty ke kontaktu Terranců s Paramagy. Paramagové se s PEW-referenčního-trans-deformátoru pomocí paratrans-deformace proniknout na Zeut, dosáhli ale jen malého PEW-úlomku pocházejícího ze Zeutu a nakonec byli ze Sluneční soustavy zatlačeni.