Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Asporc
hledat
Astronomická data:
Sluneční soustava:Rattley
Vzdálenost od Slunce:81‘076 LY
Průměr:14‘072 km
Gravitace:1.099 g
Doba rotace:32.03 h
Doba oběhu:692 dní
Průměrná teplota:37.3°C
Atmosféra:teplá kyslíková
Obyvatelé planety:Asporcové

Asporc je čtvrtou planetou žlutorudého slunce Rattley.

Soustava obsahuje dalších deset planet a nachází se 81‘076 světelných let od Sluneční soustavy. Asporc je zahalen parnou, teplou kyslíkovou atmosférou. Na základě téměř neznatelného vychýlení rotační osy zde nejsou žádné podstatné rozdíly mezi ročními obdobími. Vlhkost vzduchu je přibližně 91.04%.

Devět kontinentů tvoří velké zemské masy, které jsou od sebe odděleny úzkými a teplými moři. V oblasti rovníku je mnoho činných vulkánů. Moře jsou zanesena bahnem a pokryta nejrůznějšími vodními rostlinami.

Historie

Jeden velký meteorit přinesl před dávnými časy gigantické množství PEZ-kovu na Asporc, což se rozhodujícím způsobem projevilo na dalším vývoji Asporců. 14. června 3444 vypuklo znovu peklo, když se ukázalo, že téměř dvě stě kilometrů velký meteorit je ve skutečnosti kosmickou lodí Paramagů.

Pozdější informace udávají, že se jedná o fragment jejich domovské planety Pordypor, který soustavu Paramag-Alfa opustil kvůli misi. Během svého startu ale meteorická kosmická loď, řízena paradoxní inteligencí, znovu otevřela sto tisíc let starou ránu planety.

Aby se potkal s jednou kontaktní osobou GOI, odletěl Síťochodec Gucky v září 446 NGL na Asporc. Místo očekávaného kontaktu narazil na Mossek ban Osfara, který vyjádřil ochotu vzít ho s sebou. Kvůli zradě Kartaniňanky Guang-Da-G'adh byl ale OSFAR I zastaven inspekcí kvůli pararose. V nouzi osvobodila esperka loď nakonec z rukou Windaji Kutisha a jeho pochopů. (PR 1334)