Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Paramagové
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Pordypor
Známé obydlené planety:
Pordypor

Paramagnetizéři, zkráceně Paramagové, jsou obyvatelé systému trosek Paramag-Alfa v centru Mléčné dráhy. Jsou označováni také jako »Magnetonárod«.

Vzhled

Paramagové se podobají bezvlasým, vzpřímeně chodícím terranským bobrům s paviání hlavou. Jsou až 1.35 metru vysocí a mají dvě ruce a dvě nohy. Třetí noha se nachází na zadní straně těla, slouží jako dodatečná opora a při chůzi je sklopená nahoru. Nohy mají tři prsty, ruce čtyři a dva palce.

Tváři Paramagů dominuje čenich a dvě velké, zaoblené fazetové oči, které se tyrkysově třpytí. Na velkých, velmi pohyblivých uší sedí nervová čidla, která Paramagům umožňují zachycovat nejtišší a pro lidi neslyšitelné zvuky.

Gucky označoval Paramagy kvůli jejich podobnosti k myšobům jednoduše jako Opobové.

Historie

Paramagové se vyvinuli na planetě Pordypor, která byla bohatá na PEZ-kov. Vyvinuli si proto paradar paratransdeformaci. Mohli zcela rozpustit své tělo a proměnit je v impulzy, které mohly být integrovány do PEZ-kovu. Paramagové mohli v PEZ-kovu žít a cestovat podél jeho žil. Tímto způsobem řídili také stroje. Přes takzvané paratransová oka mohli Paramagové cestovat z jednoho tělesa obsahujícího PEZ k druhému. Pokud se v cílovém místě dal změřit PEZ, dalo se pomocí PEZ-transdeformátoru skákat dokonce i přes interstelární vzdálenosti.

Pordypor byl zničen Paramagy v dávné válce. Od té doby žili v asi 2100 zbylých, PEZ-kov obsahujících velkých troskách bývalé planety, která kroužila kolem Paramag-Alfa. Paramagové označovali tyto trosky jako PLÁSTVE a očíslovali je. Považovali jakýkoliv výskyt PEZ-kovu za svoje vlastnictví.

Před asi 50000 let objevili Paramagové, že se na planetě Zeut ve Sluneční soustavě nachází PEZ-kov. Vyslaná průzkumná loď ve formě obrovského meteoritu na Zeut nedorazila, ale zřítila se na Asporc.

V roce 3444 se Paramagové pokoušeli pomocí PEZ-transdeformátoru proniknout k planetě Zeut ve Sluneční soustavě. Protože Zeut byl ale už v roce 50068 před Kristem zničen útokem Bestií, dorazili Paramagové jen na malý úlomek, který obsahoval PEZ-kov. Dostali se do konfliktu s Terranci a byli nakonec ze Sluneční soustavy vyhnáni.

Kosmické lodě

  • PARGAT

Známí Paramagové

  • Thalano