Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Pordypor
hledat
Astronomická data:
Soustava:Paramag-Alfa
Doba rotace:42.11 h
Průměr:14‘592 km
Gravitace:1.43 g
Průměrná teplota:32°C
Atmosféra:kyslíková
Zdejší národy:
Paramagové

Pordypor byl až do svého zničení jedinou planetou slunce Paramag-Alfa a ležel v centru Mléčné dráhy.

Pordypor byl původní svět Paramagů. Zvláštností planety byl obrovský výskyt jinak v Mléčné dráze vzácného PEZ-kovu. Na Pordyporu existovala až 9000 metrů vysoká pohoří, lety, stepi a pouště. Paramagové budovali města s kopulovitými stavbami, výškovými domy a zavěšenými komunikacemi, jakož i podzemní kavernová města s plochými stavbami, která ozařovala umělá slunce.

Historie

Kolem 106‘600 před Kristem byl Pordypor zničen Paramagy během vnitropolitického konfliktu pomocí antihmotových zbraní v takzvané metafyzické válce. Od té doby žili Paramagové v troskách své bývalé domovské planety, které spojili sítí jako prst tlustých provazců z PEZ-kovu.