Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/atlan.rhodan.cz/bin/calendar.php on line 774

Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/atlan.rhodan.cz/bin/calendar.php on line 774
PEZ-kov > Materiály > Slovník > Databáze Multiversa - Perry Rhodan a Atlan
Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Materiály > PEZ-kov
hledat

PEZ-kov (lemursky: Drokarnam, dračí kov; paramagsky: Payn-Hrun-Tala) je 5D-zářič s šestidimenzionální rezonancí. Mluví se o něm také jako o howalgonium-sextagoniovém obojetníkovi. PEZ je zkratka pro Parabio-Emociálně Změnitelnou látku.

Jedná se o typ šestidimenzionálně zářícího kovu, který může uchovávat obsahy vědomí (duševní substanci). Příkladem mohou být Staromutanti, Leticron a Inday-Anuun-Drazin, jejichž v PEZ-kovu uložené vědomí zůstalo naživu.

Vlastnosti

Ve svém jalovém stavu je PEZ-kov matně stříbrný až cínově šedý. Je schopen absorbovat hyperenergetické a parapsychické záření a potom je odvádět do hyperprostoru. Zároveň se tak ale přemění v hyperzářič. Kdysi jako olovo měkký a tvárný kov změní svou atomární a molekulární strukturu, a stane se nazelenale se třpytícím kovem, který je tvrdý jako diamant. (PR 575)

Při této přeměně vzniká inteligence, která si vyvine vlastní vědomí. Čím intenzivnější a čistší PEZ-kov je, tím větší je inteligence. Už při 100 gramech materiálu se dá individuálními zaměřovači zachytit rudimentární vědomí. Ukazuje to na stálý přísun hyperenergie. Pokud nepřichází, vzniklé vědomí po určité době zase zmizí. (PR 591)

PEZ-kov citlivě reaguje na atomové reakce. Ty přemění hyperkrystal na čistou hyperenergii. Sám se přitom ale vyzáří do hyperprostoru. (PR 593)

Výskyt

Jediné známé přirozené výskyty PEZ-kovu byly na Zeutu ve Sluneční soustavě a na Pordyporu, domovské planetě Paramagů v systému Paramag-Alfa. Obě planety byli zničeny během válek kvůli uvolnění PEZ-kovu (PR 593)

Zvláštnosti a historie

Lemurové

Pod vlivem hyperemisí Lemury používaných přístrojů se na Zeutu v Drokarnamu (lemursky: Dračí kov) vytvořilo frekvenčně jednotné mocenské vědomí na materiálně-formační bázi a vznikla takzvaná paradoxní inteligence.

Tím vznikla na Zeutu samostatná megainteligence ZEUT, která s kulturou Lemurů vešla do úzké symbiózy. Lemurské paražlázy společně se zvýšenou koncentrací Drokarnamu posilovaly lemurský smysl Abjin. To platilo zvláště pro Zeut-Ellwen, kteří působili jako prostředníci ZEUTu. Lemurové rozdělovaly zprostředkovatelské platformy se svébytnými paradoxními inteligencemi do celého Velkého Tamania. (ATCE 11)

Je možné, že extrasmysl Arkonidanů nebo psionické nadání Antiů a Vincranů, jsou způsobeny touto symbiózou. (PR 2039)

Lemurové používali PEZ-kov také pro technické účely. Jako bronz vypadající slitina útočiště Tarvian byla posilována PEZ-kovem, díky čemuž se mohl obnovit krystalická mřížka zničená halutskými intervalovými zářiči. Jak ukázal sluneční dodekaedr Kharag ve hvězdokupě Omega Centauri, byl Dračí kov používán také v technických zařízeních slunečních a situačních transmiterů. (PR 2368)

Pokud Drokarnam přijme velké množství energie, unikne kov do hyperprostoru. Při velkém ničivém úderu, halutském útoku 18. Ty Torlona Ezracha v roce 6332 dT (50068 před Kristem) na Zeut, došlo z tohoto důvodu ke zničení planety.

Zůstanuvší drokarnamské mračno prachu a v něm se odehrávající hyperenergetické procesy zamezili na dlouhou dobu pronikání Haluťanů na Lemur. Narušovaly ale také lemurskou techniku a blokovaly evakuaci z Lemuru velkotransmitery. Mračno zabránilo také pravděpodobně dislokaci Koboldu do Sluneční soustavy.

Omega Centauri

V oblasti slunečního transmiteru Omega Centauri, zejména na Ocelosvětě Kharag, používali Lemurové velké množství PEZ-kovu. Díky používání tohoto kovu se technická zařízení ukázala být odolnější proti zvýšené hyperimpedanci. (PR 2368)

Lemur Inday Anuun-Drazin získal v roce 6296 dha-Tamar pod vlivem materiálu silný paradar, ale také rychle rostoucí tumory. Po smrti vstoupil jeho duch do čtyřtunového bloku PEZ-kovu, zvaného Drokarnamská sféra (PR 2364)

Tefrodi a Mistři ostrovů

Také potomci do Andromedy uprchlých Lemurů (Tefrodi a Mistři ostrovů) používali Dračí kov. Faktor II Trinar-Molat se kovem zabýval jako hyperfyzik. Kolem 17200 před Kristem spuštěný projekt Myšlenková věž se zakládal na využití Drokarnamu (PREX 4)

Paramagové

Civilizace Paramagů se opírala o využívání PEZ-kovu. Jejich život se úzce vázal na PEZ-kov, který nazývaly PAYN-HRUN-TALA, život v nejvyšší míře. Díky svému daru paratransdeformace se mohli Paramagové odhmotnit a pohybovat se tak v PEZ-kovu a manipulovat jím. Paramagové si nárokovaly všechen PEZ-kov v Mléčné dráze.

Jejich domovská planeta Pordypor byla téměř zcela zničena kvůli válce mezi Paramagy. Pordypor (terransky: Paramag-Alfa) se rozpadl na 2100 velkých asteroidů a asi 800000 menších asteroidů. Paramagové obývaly asteoridy systému trosek, které obsahovaly PEZ.

Několik asteroidů bylo přebudováno na obrovské meteorické lodě. Meteorická loď, se kterou chtěli Paramagové dobýt Zeut, se po sabotáži zřítila na Asporc. (PR 592, PR 593)

Asporcové

Asporcové nosili z náboženských důvodů spony z PEZ-kovu. Ohlupující záření během krize s Rojem na ně působili jinak než na ostatní národy Mléčné dráhy. Místo ohlupování došlo k náhlému inteligenčnímu růstu. Není známé, jestli to bylo u Paramagů podobné. V každém případě staromutanti, kteří se z hyperprostoru stáhli do PEZ-kovu meteoritu na Asporcu, vyvolávali Hlasy trýzně (PR 570, PR 571, PR 572, PR 575)

Staromutanti

Obří meteorit pod vlivem Roje vytvořil kotvu pro osm mutantů z Krize Second Genesis, jejichž vědomí v roce 2909 na základě vytvoření parabloku přežili v hyperprostoru.

Později ukradli Terranci asteroid PLÁSTEV 1000 ze systému Paramag-Alfa jako nový domov pro Staromutanty. Z této Parabanky operovali Staromutanti v robotských nosných tělech obsahujících PEZ. (PR 598, PR 603)

Gäa

Poté co Larové a Supertěžcí zničili Parabanku, našli uprchlí Staromutanti útočiště v PEZ-bloku na Gäa v Provconově pěsti. (PR 689, PR 690)

Vývoj injektovatelného kapalného PEZ-kovu dovoloval Multi-Cyborgům a lidem, sloužit jako nositelé vědomí pro Staromutanty.

Leticronovi se podařilo ukradnout PEZ-kov jednoho Multi-Cyborga a své vědomí přemístit do hromady PEZ. Leticron ale v jako pěst velké hroudě PEZu v Ocelopevnosti Titan zůstal uvězněn (PR 709, PR 848)